Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenon
Nazwisko: Werner
Miejsce urodzenia: Pniewy
Data urodzenia: 06-10-1938
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zenon Werner był rozpracowywany w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Statut" (nr rej. Go 4158), dotyczącej ochrony operacyjnej Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" w Gorzowie Wlkp. Sprawa prowadzona była w okresie od 10.10.1980 do 6.12.1984 przez Wydz. III-A/V KWMO/WUSW w Gorzowie Wlkp. Zenon Werner został 22.06.1981 zarejestrowany do sprawy pod numerem Go 4586. Od 3.10.1982 rozpracowywany w ramach KE "Ślusarz". Materiały 20/IV zostały zniszczone protokołem brakowania 11/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zenon Werner był w okresie 3.10.1982-18.12.1989 inwigilowany przez Wydz. V KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Ślusarz" o numerze rejestracyjnym Go 4586. Jego kontrola związana była z pełnieniem etatowej funkcji przewodniczącego w ZR NSZZ "Solidarność" filia w Międzyrzeczu. Materiały 675/II zostały zniszczone protokołem brakowania 11/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zenon Werner został internowany na mocy decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Gorzowie Wielkopolskim nr 114/81 z dnia 12.12.1981, w której wskazano, że „zagrażałby bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu przez to, że inspirował oraz eskalował stany napięcia i niepokoju społecznego”. Osadzony w dniu 13.12.1981 w ZK w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie od dnia 7.01.1982 w ZK w Głogowie. Zwolniony z zakładu karnego na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 39/82 z dnia 12.03.1982. IPN Wr 30/280 (258/82).
Materiały stanowią „Wykaz akt osób internowanych zwolnionych z ZK 1981”. W dokumencie pt. „Wykaz osób zatrzymanych w dn. 13.12.1981 i osadzonych w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp.” znajdują się m.in. dane Zenona Wernera. IPN Sz 53/3.
Akta administracyjne Wydziału Śledczego WUSW w Gorzowie Wielkopolskim dotyczącą ścigania sprawców wykroczeń związanych z działalnością opozycyjną, pokwitowania rzeczy zarekwirowanych podczas przeszukań, przesłania zarekwirowanych materiałów, opinie wystawione przez Okręgowy Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk w Szczecinie dotyczące treści zakwestionowanej literatury itp. Zenon Werner figuruje w szyfrogramach do Naczelnika Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW, jako osoba ukarana przez Kolegium do spraw Wykroczeń za udział w „nielegalnym zgromadzeniu” w dniu 6.09.1987 w Międzyrzeczu. IPN Sz 05/10 t. 18 (8/91).
.