Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Mirosław
Nazwisko: Orzeszko
Miejsce urodzenia: Kowary
Data urodzenia: 02-05-1966
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zenobia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa (RSD-7/86) prowadzonego od 24.03.1986 do 25.03.1986 przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku w sprawie wywołania manifestacji ulicznej na terenie Gdańska. 23.03.1986 po mszy św. w kościele św. Brygidy w Gdańsku na dziedzińcu przed plebanią zebrała się grupa około 600 osób wznoszących okrzyki „Pozdrowienia dla Regana” i „Niech żyje Lech Wałęsa”. Wśród zebranych rozrzucono ulotki zatytułowane „Apel”. Około 100 osób przeszło następnie do Kościoła Mariackiego w Gdańsku. Postępowanie w tej sprawie wszczęto 24.03.1986 w trybie przyśpieszonym. 26.03.1986 Lechowi Orzeszce przedstawiono zarzuty, jako podejrzanemu o to, że: „działając w celu wywołania niepokoju publicznego 23.03.1986 po mszy w kościele św. Brygidy w Gdańsku inicjował wznoszenie okrzyków o treści »Precz z komuną«, »Nie ma wolności bez Solidarności« i »Solidarność«”. Został zatrzymany 24.03.1986. W czasie przesłuchania w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnionego czynu. IPN Gd 013/222 (8679/III).
Akta Sądu Rejonowego w Gdańsku w sprawie karnej prowadzonej od 25.03.1986 do 20.01.1987 przeciwko Lechowi Orzeszce, oskarżonemu o udział i kierowanie nielegalną manifestacją w 23.03.1986 w rejonie kościoła św. Brygidy w Gdańsku. 25.03.1986 Sąd Rejonowy w Gdańsku (IV K. 337/86) rozpatrzył sprawę w trybie przyśpieszonym i skazał Lecha Orzeszkę na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę dodatkową w postaci publikacji wyroku w „Głosie Wybrzeża”. Na skutek wniesionej przez skazanego apelacji 11.06.1986 Sąd Wojewódzki w Gdańsku (Kr. 704/86) po rozpoznaniu sprawy w trybie rewizyjnym utrzymał w mocy wyrok I Instancji. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 08.09.1986 ww. darowano pozostałą część kary pozbawienia wolności, utrzymując w mocy karę dodatkową. Sąd Rejonowy w Gdańsku (IV K. 337/86) 20.01.1987 postanowił darować Lechowi Orzeszce pozostałą część kary pozbawienia wolności oraz karę dodatkową w postaci podania wyroku do wiadomości publicznej. 28.10.1992 Prokuratura Generalna złożyła rewizję nadzwyczajną (RN VI 632/1939/92) na korzyść Lecha Orzeszki wnosząc o jego uniewinnienie. Wyrokiem Sądu Najwyższego (III KRN 214/92) z 12.01.1993 Lech Orzeszko został uniewinniony. IPN Gd 744/1 t. 1-2.
Akta osobowe Lecha Orzeszki osadzonego w Areszcie Śledczym w Gdańsku 26.03.1986 na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Gdańsku z 25.03.1986. Podczas pobytu w więzieniu brał udział w proteście głodowym w związku z nieprzyznaniem mu oraz innym więźniom „niekryminalnym” statusu więźnia politycznego. Został zwolniony 09.09.1986 na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku z 08.09.1986. IPN Gd 897/33 (42/1223).
Akta kontrolne Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku z okresu od 19.07.1986 do 30.12.1986. Materiały zawierają oświadczenia i meldunki o ujawnieniu działalności w zdelegalizowanych strukturach NSZZ «Solidarność» składane przez byłych członków tej organizacji w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o amnestii. Lech Orzeszko figuruje w materiałach jako „skazany za podejmowanie działań w celu wywołania niepokoju publicznego”. IPN Gd 013/234 t. 2 (8691/III).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Alternatywa” nr rej. 48429, prowadzonej od 13.02.1984 do 05.04.1990 przez Wydz. III/OKPP WUSW w Gdańsku. Sprawę założono w związku z ukazywaniem się nielegalnego pisma pt. „Homek” oraz ulotek sygnowanych przez „Ruch Społeczeństwa Alternatywnego”. W ramach SOR krypt. „Alternatywa” prowadzono rozpracowanie czołowych działaczy gdańskiego oddziału Ruchu „Wolność i Pokój”, „Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego” oraz „Międzymiastówki Anarchistycznej”. Do materiałów dołączono pisma wydawane przez rozpracowywane organizacje. Lech Orzeszko figuruje w wykazie „Więźniowie sumienia naszego regionu” w czasopiśmie „Nasz Czas - Niezależne Pismo Członków i Sympatyków NSZZ »Solidarność«”, nr 56, w dn. 19.05.1986. Lech Orzeszko pracownik Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, „został aresztowany 23.03.1986 i skazany na 1,5 roku”. IPN Gd 0027/3842 t. 6 (19960/II).
.