Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Kazimierz
Nazwisko: Polanowski
Miejsce urodzenia: Głogowiany
Data urodzenia: 04-03-1940
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Polanowski został internowany w związku z akcją „Jodła” 09.05.1982 na podstawie decyzji nr 4/V. Powodem internowania było „nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych i prowadzenie nielegalnej działalności związkowej”. Ww. umieszczono w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. IPN Ka 043/1182 (40318/II).
Akta internowanego Stanisława Polanowskiego (sygn. IPN Ka 43/508) przetrzymywanego od 12.05.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Decyzję o internowaniu uchylono 06.07.1982. Pod sygn. IPN Ka 42/620 przechowywana jest karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/508 (30/82), IPN Ka 42/620 (30/82).
Stanisław Polanowski figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KW MO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Zajezdnia” zarejestrowana dn. 13.05.1982 pod nr KA 49623 prowadzona przez Wydz. V KWMO/WUSW Katowice. Stanisław Polanowski został zarejestrowany do SOS pod nr KA 49624 z uwagi na jego aktywną działalność w strukturach NSZZ „Solidarność”. Ww. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Taksówkowym w Katowicach. Był jednym ze zwolenników ogłoszenia strajku w zakładzie pracy po ogłoszeniu stanu wojennego. Inicjator zbiórki pieniędzy dla rodzin osób internowanych. Był pozytywnie ustosunkowany do pomysłu powołania Komisji ds. uwolnienia więźniów politycznych. W sprawie wykorzystano tajnego współpracownika oraz kontakty służbowe do pozyskiwania informacji o ww. w miejscu pracy. Sprawę zakończono 23.09.1983 „z powodu zaniechania wrogiej działalności”. Materiały sprawy złożono do archiwum pod sygn. 40597/II. IPN Ka 043/1427 (40597/II).
.