Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Ptaszek
Miejsce urodzenia: Broniszów
Data urodzenia: 20-05-1939
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Ptaszek po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce został internowany w związku z akcją „Jodła” dn. 13.12.1981 na podstawie decyzji nr Ho-17 komendanta KWMO w Katowicach. Powodem internowania był fakt, że „rozpowszechnia wiadomości szkalujące ustrój socjalistyczny, władze partyjne oraz państwowe”. Był członkiem zarządu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy „Elektromontażu” w Chorzowie. Ww. umieszczono w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. IPN Ka 043/111 (39084/II).
Akta internowanego sygn. IPN Ka 43/85 przetrzymywanego od dn. 13.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Decyzję o internowaniu uchylono 31.12.1981. Pod sygn. IPN Ka 42/631 przechowywana jest karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/85 (2/81), IPN Ka 42/631 (2/81).
Stanisław Ptaszek figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KW MO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
.