Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Działowski
Nazwisko rodowe: Dziad
Miejsce urodzenia: Falniów
Data urodzenia: 08-06-1921
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze przeciwko Janowi Działowskiemu vel Dziadowi i innym osobom związanym z organizacją niepodległościową Franciszka Zawrzykraja ps. "Wicher". J. Działowski został zatrzymany 25.09.1946 przez PUBP w Miechowie i osadzony w areszcie PUBP w Miechowie. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wydała 04.10.1946 Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Krakowie. Akt oskarżenia sporządził 22.11.1946 oficer śledczy PUBP w Miechowie Tadeusz Magiera. J. Działowski v. Dziad został oskarżony o współpracę z organizacją NSZ pod dowództwem Franciszka Zawrzykraja ps. "Wicher", poprzez udzielenie schronienia żołnierzom tej organizacji w czerwcu 1946 roku i nie zameldowanie o tym UB. Sprawa została przekazana do Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie. Po realizacji procesowej akta sprawy złożono 09.07.1952 w Archiwum Wydz. II WUBP w Krakowie pod dawną sygn. 11436/I. Przerejestrowano 18.05.1971 do sygn. 3273/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/3058 t. 1-2 (3273/III).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Janowi Działowskiemu v. Dziadowi i innym. Rozprawa Główna odbyła się 10-12.03.1947. Sąd orzekał w składzie: przewodniczący - por. Jan Kołodziej, ławnicy: strzel. Stanisław Włodrski oraz strzel. Edmund Szkopkowski. Na mocy wyroku z 14.03.1947 J. Działowski został skazany na 2 lata więzienia, przy czym na mocy amnestii kara została mu darowana. Akta o sygn. IPN Kr 110/1011 (Sr 277/47).
Charakterystyka nr 31, dot. oddziału WiN Franciszka Zawrzykraja vel Józefa Zdankiewicza ps. "Wicher", opracowana w Wydz. "C" KWMO w Krakowie w latach 1975-1978. Po śmierci Zawrzykraja, oddziałem dowodził „Leśny”, który w rzeczywistości był podstawionym agentem UB ps. „Burza”. Jan Działowski występuje w materiałach jako Jan Dziad, który nie doniósł UB o miejscu przebywania oddziału Zawrzykraja. Skazany 14.03.1947 przez WSR w Krakowie na 2 lata więzienia. Karę darowano na mocy amnestii. Oddział Zawrzykraja działał w okresie od czerwca 1945 do listopada 1946 na terenie powiatu miechowskiego. Był podzielony na dwie części: zachodnią, dowodzoną przez samego F. Zawrzykraja oraz wschodnią, dowodzoną przez jego zastępcę – Henryka Srogę ps. „Zamek”. Przez cały okres istnienia w oddziale Zawrzykraja służyło 45 żołnierzy oraz posiadał on 14 współpracowników. Był to oddział bardzo aktywny o wybitnie niepodległościowym profilu. Przeprowadził w sumie 36 akcji, w tym m.in.: odbito 22.08.1946 H. Srogę, aresztowanego uprzednio przez PUBP w Miechowie; 10.02.1946 zaatakowano konwój MO, który prowadził aresztowanych żołnierzy tej organizacji – akcja zakończyła się pełnym sukcesem, a po niej oddział Zawrzykraja rozbił posterunek MO w Zagórzycach (siedzibie gminy Wielko-Zagórze); inne akcje dotyczyły również ataków na posterunki MO i placówki ORMO, a także likwidacji 2 członków PPR, ataku na żołnierzy sowieckich etc. Oddział Zawrzykraja został ostatecznie rozbity przez UB 08.11.1946. Do jego likwidacji szczególnie przyczynili się następujący funkcjonariusze PUBP w Miechowie: Tadeusz Magiera, Henryk Capiga, Józef Dysko, Tadeusz Boruciński, Stanisław Szarek, Eugeniusz Maczek. Akta o sygn.: IPN Kr 074/30 (31/X), charakterystyka tego oddziału znajduje się również pod sygn. IPN Ka 57/113 t. 1-3 oraz IPN Ka 057/480.
.