Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Helena
Nazwisko: Sakrejda
Nazwisko rodowe: Chwierut
Miejsce urodzenia: Łęki
Data urodzenia: 29-06-1921
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Helena Sakrejda z d. Chwierut współpracowała z organizacją niepodległościową Henryka Flame ps. "Bartek". H. Flame był założycielem Harcerskiej Armii Krajowej (HAK), podległej Armii Krajowej. Po wojnie przyjął pseudonim "Bartek" i zaczął tworzyć drugą, antykomunistyczną konspirację, opartą przede wszystkim na żołnierzach VII Okręgu Śląsko-Cieszyńskiego Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ). Od maja 1945 do lutego 1947 stał na czele największego zgrupowania niepodległościowego na Śląsku Cieszyńskim, które liczyło ponad 300 dobrze uzbrojonych żołnierzy. Został zamordowany przez milicjanta Rudolfa Dadaka 1 grudnia 1947 roku. Za współpracę z organizacją "Bartka" Helena Chwierut została aresztowana 18.09.1946 przez PUBP w Białej, a następnie zwolniona. Akta sprawy nr 54/46 zostały zarchiwizowane w grudniu 1950 przez Referat II PUBP w Białej pod sygn. 6349/I (nie zachowały się). Akta o dawnej sygn. 6349/I nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.