Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Mieczysław
Nazwisko: Brożek
Miejsce urodzenia: Biskupice
Data urodzenia: 26-03-1926
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Julianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agenturalnego Rozpracowania na oddział Franciszka Zawrzykraja ps. "Wicher". Żołnierz tego oddziału o ps. "Leśny" został zatrzymany 13.06.1946 przez PUBP w Będzinie i natychmiast zwerbowany do współpracy jako agent ps. "Burza". Tego samego dnia doprowadzono do spotkania "Burzy" z jego dowódcą Franciszkiem Zawrzykrajem, który miał ze sobą broń i granat i w czasie szamotaniny postrzelił się i został odwieziony do szpitala. Nie udało się go uratować. W czasie akcji "Leśny" uciekł, a ubecy oddali za nim kilka pozorowanych strzałów. Po śmierci F. Zawrzykraja, "Leśny" objął funkcję dowódcy oddziału, już jako agent UB. Józef Brożek występuje jako żołnierz oddziału Zawrzykraja oraz osoba rozpracowywana w sprawie. Materiały złożono w Archiwum Wydz. II WUBP w Katowicach 06.12.1948. Akta o sygn. IPN Ka 06/455 (3198/III).
Akta kontrolno-śledcze przeciwko Józefowi Brożkowi ps. "Nurek" i innym osobom związanym z organizacją niepodległościową Franciszka Zawrzykraja ps. "Wicher". Zatrzymany 22.09.1946 przez PUBP w Miechowie i osadzony w areszcie PUBP w Miechowie. Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wydała 04.10.1946 Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Krakowie. Akt oskarżenia sporządził 22.11.1946 oficer śledczy PUBP w Miechowie Tadeusz Magiera. Józef Brożek został oskarżony o przynależność od maja 1946 roku do organizacji NSZ pod dowództwem Franciszka Zawrzykraja ps. "Wicher", w której pełnił funkcję zastępcy dowódcy oraz o udział w 10 akcjach tej organizacji. Sprawa została przekazana do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie, a następnie do Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie. Akta złożono 09.07.1952 w Archiwum Wydz. II WUBP w Krakowie pod dawną sygn. 11436/I. Przerejestrowano 18.05.1971 do sygn. 3273/III. Tom 2 zawiera akta penitencjarne J. Brożka. Akta o sygn. IPN Kr 07/3058 t. 1-2 (3273/III).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Józefowi Brożkowi i innym. Rozprawa Główna odbyła się 10-12.03.1947. Obrońcą został dr Mieczysław Zawacki. Sąd orzekał w składzie: przewodniczący - por. Jan Kołodziej, ławnicy: strzel. Stanisław Włodarski oraz strzel. Edmund Szkopkowski. J. Brożek został skazany 14.03.1947 po zastosowaniu amnestii na 5 lat więzienia za posiadanie broni, przynależność do organizacji Zawrzykraja oraz udział w jej akcjach. Osadzony kolejno w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie, więzieniu w Rawiczu oraz w Obozie Pracy w Potulicach. Zwolniony po odbyciu kary 22.09.1951. Akta o sygn. IPN Kr 110/1011 (Sr 277/47), karta z kartoteki skazanych o sygn. IPN BU 2449.
Charakterystyka nr 31, dot. oddziału WiN Franciszka Zawrzykraja vel Józefa Zdankiewicza ps. "Wicher", opracowana w Wydz. "C" KWMO w Krakowie w latach 1975-1978. Po śmierci Zawrzykraja, oddziałem dowodził „Leśny”, który w rzeczywistości od 13.06.1946 był podstawionym agentem UB ps. „Burza”. Józef Mieczysław Brożek występuje w aktach jako żołnierz oddziału, który brał udział w 3 akcjach. Skazany 17.03.1947 przez WSR w Krakowie na 5 lat więzienia. Oddział Zawrzykraja działał w okresie od czerwca 1945 do listopada 1946 na terenie powiatu miechowskiego. Był podzielony na dwie części: zachodnią, dowodzoną przez samego F. Zawrzykraja oraz wschodnią, dowodzoną przez jego zastępcę – Henryka Srogę ps. „Zamek”. Przez cały okres istnienia w oddziale Zawrzykraja służyło 45 żołnierzy oraz posiadał on 14 współpracowników. Był to oddział bardzo aktywny o wybitnie niepodległościowym profilu. Przeprowadził w sumie 36 akcji, w tym m.in.: odbito 22.08.1946 H. Srogę, aresztowanego uprzednio przez PUBP w Miechowie; 10.02.1946 zaatakowano konwój MO, który prowadził aresztowanych żołnierzy tej organizacji – akcja zakończyła się pełnym sukcesem, a po niej oddział Zawrzykraja rozbił posterunek MO w Zagórzycach (siedzibie gminy Wielko-Zagórze); inne akcje dotyczyły również ataków na posterunki MO i placówki ORMO, a także likwidacji 2 członków PPR, ataku na żołnierzy sowieckich etc. Oddział Zawrzykraja został ostatecznie rozbity przez UB 08.11.1946. Do jego likwidacji szczególnie przyczynili się następujący funkcjonariusze PUBP w Miechowie: Tadeusz Magiera, Henryk Capiga, Józef Dysko, Tadeusz Boruciński, Stanisław Szarek, Eugeniusz Maczek. Akta o sygn. IPN Kr 074/30 (31/X), IPN Ka 57/113 t. 1-3, IPN Ka 057/480.
Księga Główna Więźniów Centralnego Więzienia w Rawiczu. Józef Brożek przybył do CW w Rawiczu 09.06.1947 z więzienia w Krakowie. Przeniesiony do COP w Potulicach 30.01.1950. Akta o sygn. IPN Po 3/35 (19/162).
.