Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Piotr
Nazwisko: Brzoza
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 23-03-1950
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marian Brzoza był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Krosna" (rej. Go 5955), prowadzonej przez Wydz. V KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim w okresie 24.03.1983-16.02.1984. Sprawa początkowo (do 19.04.1983) była prowadzona jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS). Marian Brzoza został zarejestrowany 16.05.1983 pod numerem Go 6033 jak twórca podziemnych struktur "Solidarności" w zakładzie "Silwana". Zajmował się m.in. kolportażem nielegalnych wydawnictw i organizował zbiórki na rzecz ww. związku. Akta sprawy zarchiwizowano pod numerem 596/II, a w 1990 roku zniszczono. Materiały 596/II zostały zniszczone protokołem brakowania akt 11/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), następnie przekwalifikowana na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Dywaniarz" (rej. Go 7293), prowadzona w okresie 16.01.1985 - 23.12.1986 przez Wydz. V WUSW w Gorzowie Wielkopolskim. Mariana Brzozę zarejestrowano do sprawy 30.01.1985 do numeru Go 7309 w związku z podejrzeniem o prowadzenie kolportażu nielegalnych wydawnictw. Z wymienionym Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła rozmowę ostrzegawczą. Materiały, zarchiwizowane po numerem 901/II zniszczono w 1990 roku. Materiały 901/II zostały zniszczone protokołem brakowania akt 11/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.