Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Warzyński
Miejsce urodzenia: Zielona Góra
Data urodzenia: 22-08-1950
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marek Warzyński był inwigilowany od dnia 20.09.1985 w ramach materiałów wstępnych o kryptonimie "Artysta" o numerze rejestr. 2588/9 powadzonych przez Wydz. II Sekcji Zwiadu Lubuskiej Brygady WOP w Krośnie Odrzańskim w okresie 20.09.1985-28.02.1986. Ww. był podejrzewany o umieszczenie "wrogich napisów" na budynkach w m. Kunowice w dniu 14.08.1985. Z braku dowodów sprawę zakończono umorzeniem i objęciem jego osoby kontrolą operacyjną. IPN Sz 045/41 (832/II-w).
Marek Warzyński 14.03.1985 został zarejestrowany pod nr. Go 7401 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Kolporter" (nr rej. Go 6378) prowadzonej przez Referat ds. SB RUSW w Słubicach od dnia 28.11.1983. Ww. występował w sprawie jako osoba, która rozpowszechniała nielegalne wydawnictwa "asygnowane przez podziemne struktury >Solidarności<, wpłacał także składki na jej działalność. Z Markiem Warzyńskim przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą". Sprawę zdjęto z ewdencji w dniu 01.02.1986. Materiały o sygn. 810/II zniszczono. Protokół brakowania akt nr 11/90 z dnia 15.01.1990. WUSW w Gorzowie Wlkp. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.