Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Prętki
Miejsce urodzenia: Gorzów Wlkp.
Data urodzenia: 26-07-1952
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa Prokuratury Wojewódzkiej i Wydz. Śledczego KWMO w Gorzowie Wielkopolskim (nr RSD 4/81) prowadzonego w okresie 17.09.1981-29.09.1982. Stanisław Prętki był podejrzany o to, że "wywiesił do publicznej wiadomości na Dworcu PKS plakaty o treści godzącej w sojusz PRL z ZSRR, na których kolportaż brak było wymaganego prawem zezwolenia, czym mógł wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". W dniu 08.02.1982 Prokuratura Wojewódzka w Gorzowie Wlkp. "na zasadzie art. 5 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń" umorzyła postępowanie wobec Stanisława Prętkiego. IPN Sz 03/19 (68/III, Ds 60/81).
Stanisław Prętki został objęty zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych na okres 09.1981-09.10.1983, wniesionym przez Wydział Śledczy KWMO w Gorzowie Wielkopolskim. Figuruje w materiałach administracyjnych KWMO w Gorzowie Wielkopolskim w ewidencji zastrzeżeń wyjazdów za granicę (IPN Sz 05/8/37). IPN Sz 05/8/37.
Stanisław Prętki 18.12.1981 został zarejestrowany pod nr. Go 4803 do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "San" prowadzonego przez Wydz. V i II KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim. Był inwigilowany jako "sekretarz KZ NSZZ >Solidarność< przy PKS w Gorzowie Wlkp. Podczas działalności związkowej wykazywał tendencje do negowania stosunków społeczno-politycznych panujących w kraju". Kwestionariusz zakończono 20.09.1984 i przekazano do archiwum 10.01.1985 pod sygn. 679/II. Materiały o sygn. 679/II zniszczono. Protokół brakowania nr 10/90 z dnia 02.01.1990. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.