Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Józef
Nazwisko: Pabian
Miejsce urodzenia: Wolbrom
Data urodzenia: 11-12-1925
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne i kontrolno-śledcze PUBP w Olkuszu i WUBP w Krakowie w sprawie członków i współpracowników organizacji "Armia Podziemna" działającej w okresie 1948-50 na terenie Wolbromia, Łęczycy oraz woj. krakowskiego, katowickiego i kieleckiego. Organizacja założona we wrześniu 1948 przez Henryka Adamusa ps. "Oldon", według jego zeznań - na spotkaniu pod Wolbromiem, rzekomo z polecenia niejakiego płk. Stanisława Opolskiego (dotąd osoba nieustalona), miała na celu czynną walkę z przedstawicielami władzy komunistycznej. Gromadzono broń, sporządzano ulotki, dokonywano akcji na kasy spółdzielni oraz ataków z bronią na przedstawicieli władzy. Marian Pabian mieszkaniec Wolbromia wiedział o istnieniu organizacji, a jak napisano w akcie oskarżenia nie powiadomił o tym UB. Po ponad rocznym rozpracowaniu UB rozpoczęło w kwietniu 1950 falę aresztowań na terenie Wolbromia, w wyniku czego 14.04.1950 Marian Pabian został zatrzymany przez PUBP w Olkuszu, a następnie postanowieniem WPR w Krakowie aresztowany. Akta o sygn. IPN Kr 07/2365, t. 1-11 (2476/III-gr.)
Materiały śledztwa i rozpracowania przez PUBP w Olkuszu i Wydział Śledczy WUBP w Krakowie dot. Mariana Pabiana wraz z grupą członków i współpracowników organizacji "Armia Podziemna" z Wolbromia. Według materiałów śledztwa Marian Pabian wiedział o działalności "Armii Podziemnej", oraz znał przywódców organizacji. Zatrzymany przez UB w pierwszej fali aresztowań na terenie Wolbromia, która rozpoczęła się 14.04.1950. Kontrolowany operacyjnie w trakcie odbywania kary więzienia oraz po wyjściu z więzienia przez PUBP/PUdsBP w Olkuszu do końca 1955 roku. Akta o sygn. IPN Kr 07/4592 (4820/III-gr.)
Sprawa w Wojskowej Prokuraturze Rejonowej w Krakowie przeciwko Marianowi Pabian i innym. Zatrzymany przez UB 14.04.1950, w miejscu zamieszkania przeprowadzono rewizję. Areszt tymczasowy decyzją WPR od 20.04.1950. Akt oskarżenia sporządzono w WUBP w Krakowie 12.06.1950 i przekazano do WSR w Krakowie. Akt oskarżenia kilkakrotnie zmieniano, aby go dostosować do tez głównego procesu pokazowego kierownictwa "Armii Podziemnej". W ostatecznej wersji z 29.01.1951 oskarżony z art. 86 par. 2 KKWP o nie poinformowaniu władz o działalności AP. Akta o sygn. IPN kr 111/2612 (Pr II 467/50).
Akta sprawy przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Marianowi Pabian i innym. Oskarżony początkowo z art. 18 par. 11 dekretu z 13.06.1946. Po zmianie treści aktu oskarżenia w styczniu 1951 oskarżony z art. 86 par. 2 KKWP, o wspieranie organizacji AP i wiedzę o działalności i istnieniu tej organizacji, a następnie nie poinformowanie o tym władz. Wyrokiem z 12.02.1951 skazany na karę 2 lata więzienia. Osadzony w więzieniu Montelupich w Krakowie, następnie od 20.03.1951 osadzony w CW we Wronkach, przetransportowany do więzienia w Potulicach 25.04.1951. Zwolniony 14.08.1951 po odbyciu ponad połowy kary. Akta o sygn. IPN Kr 110/4370 (Sr 71/51), Księga Główna Więźniów CW we Wronkach o sygn. IPN Po 3/63, 3/70.
Charakterystyka nr 47 sporządzona w 1978 roku w Wydziale "C" KWMO w Krakowie dotycząca organizacji antykomunistycznej "Armia Podziemna" (AP) działającej w okresie 1948-1950 na terenie Wolbromia, Łęczycy, oraz woj. krakowskiego i kieleckiego. Marian Pabian figuruje w dokumentach jako osoba należąca do tej organizacji. Akta o sygn. IPN Kr 074/46 (47/X).
.