Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Dziura
Miejsce urodzenia: Chmielnik-Rzeszów
Data urodzenia: 04-12-1931
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Dziura został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej 06.10.1980 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Technolog” nr Ka 45541 przez Wydział III „A” Grupa Operacyjna w Chrzanowie KWMO Katowice. Ww. był członkiem NSZZ „Solidarność” w fabryce „Bumar-Fablok” w Chrzanowie. Podczas rozmów w pracy wypowiadał się negatywnie o sojuszu i współpracy ze Związkiem Radzieckim oraz kwestionował celowość istnienia w Polsce ustroju socjalistycznego. Z racji zajmowanego stanowiska „negatywnie oddziaływał” na załogę fabryki. W dn. 04.05.1981 z Stanisławem Dziurą przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. SOS zakończono 14.05.1981 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. Materiały zdjęto z ewidencji operacyjnej 28.06.1981 i przekazano do archiwum Wydziału „C” KWMO Katowice, gdzie nadano sygn. 38074/II. IPN Ka 036/1877 (38074/II).
Materiały MOB (dot. dopuszczenia do prac objętych tajemnicą państwową). Stanisław Dziura w dn. 28.04.1983 otrzymał zastrzeżenie wykonywania prac MOB nr Z-106 zaopiniowane przez KWMO Katowice. Powodem zastrzeżenia był fakt, że S. Dziura „po wydarzeniach sierpniowych w 1980 negatywnie wypowiadał się o ZSRR oraz oczerniał członków partii i jej przywódców”. IPN Ka 045/613.
.