Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marceli
Nazwisko: Pierzchała
Miejsce urodzenia: Solec
Data urodzenia: 05-01-1909
Imię ojca: Józef
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:

Na podstawie bazy „Źródło” ustalono, iż Marceli Pierzchała zmarł dnia 14.06.1993r. Zgodnie z art. 52a pkt.7 ustawy o IPN [Dz.U.2023.102] odstąpiono od poszukiwań osoby najbliższej.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne. Sprawa prowadzona przez PUBP w Nysie, MUBP w Sosnowcu oraz WUBP w Katowicach przeciwko Marcelemu Pierzchale. Ww. był rozpracowywany, ponieważ należał do Armii Krajowej. Sprawę zakończono w 1952 roku, ponieważ M. Pierzchała „obecnie nie prowadzi wrogiej działalności”. Materiałów o sygnaturze 3188/55 nie odnaleziono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Materiały administracyjne sporządzone przez WUBP/KWMO w Katowicach. Materiały zawierają arkusze ewidencyjne dotyczące członków AK, PPS i innych organizacji konspiracyjnych, którzy ujawnili się przed władzami bezpieczeństwa województwa śląskiego, krakowskiego i kieleckiego w latach 1945-1946. Marceli Pierzchała występuje pod pseudonimem „Żuk” z datą ujawnienia 01.10.1945. IPN Ka 014/552 t. 14 (33676/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS). Marceli Pierzchała został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej 16.11.1977 do SOS krypt. „Profesor” pod nr rej. KA 37095 przez Grupę Operacyjną w Będzinie Wydziału III KWMO Katowice. Ww. w trakcie II wojny światowej był komendantem Armii Krajowej Obwodu w Będzinie. Na podstawie materiałów uzyskanych przez Wydział „W” (perlustracja korespondencji) KWMO Katowice stwierdzono, że Marceli Pierzchała posiadał literaturę o treści antysocjalistycznej (wiersze o charakterze religijnym i antyradzieckim). W trakcie prowadzonej sprawy ustalono, że ww. utrzymywał kontakty z innymi działaczami AK. Rozpowszechniał informację o strajkach górników na Śląsku oraz gromadził materiały o działalności AK. Brał udział w spotkaniach organizowanych przez ZBOWiD (Związek Bojowników o Wolność i Demokrację), gdzie zwracał uwagę na trudności, jakie napotykali członkowie AK w publikowaniu swoich wspomnień. W dniu 10.01.1978 z M. Pierzchałą przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. W trakcie prowadzonej sprawy wykorzystano osobowe źródła informacji (OZI), w tym: tajnego współpracownika (TW) oraz kontakt operacyjny (KO). SOS zakończono 23.01.1979 z powodu nie stwierdzenia „wrogiej działalności”. Dn. 09.02.1979 materiały zdjęto z ewidencji operacyjnej i zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 37193/II. IPN Ka 036/1094 (37193/II).
.