Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Antoni
Nazwisko: Borcz
Miejsce urodzenia: Białobrzegi
Data urodzenia: 02-02-1953
Imię ojca: Wawrzyniec
Imię matki: Julia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO nr 164 z dnia 16.12.1981, jako wiceprzewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" przy Wojewódzkim Urzędzie Pocztowym w Rzeszowie. IPN-Rz-052/727 (7670/III)
Akta internowanego Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie Załężu. IPN Rz 52/87, IPN Rz 52/576
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Koperta" z powodu aktywnej działalności (wiceprzewodniczący) w KZ NSZZ "Solidarność" przy Wojewódzkim Urzędzie Pocztowym w Rzeszowie oraz jako "organizator strajku na terenie UP w Łańcucie". W dniu 03.04.1984 SOS krypt. "Koperta" przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. "Klon". IPN Rz 044/143 (17297/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Klon". Czynności operacyjne zakończono w dniu 09.05.1985 z powodu niestwierdzenia "wrogiej działalności". IPN Rz 044/143 (17297/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w SO krypt. "Relikt". Sprawa dot. NSZZ "Solidarność" RI oraz Duszpasterstwa RI na Rzeszowszczyźnie. IPN Rz 062/10 (268/IV) t. 4-6.
.