Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zofia
Nazwisko: Flig
Miejsce urodzenia: Mszana Górna
Data urodzenia: 14-05-1928
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/[SOS] Występuje w aktach sprawy krypt. "Schadzka" jako jedna z osób, które 13.04.1984 znajdowały sie na Placu Farnym w Rzeszowie "pod krzyżem misyjnym podnosząc palce w kształcie litery <V>". Sprawa dotyczyła środowiska działaczy NSZZ Solidarność w Urzędzie Pocztowym nr 2 w Rzeszowie. 17.12.1983 sprawa została przerejestrowana do numeru 20012 i przekazana do Wydz. V WUSW Rzeszów w celu dalszego prowadzenia. 20.04.1984 SOS przekwalifikowamo na KE, a od 20.03.1985 ponownie zmieniono kategorię na SOS. IPN-Rz-044/607 (17829/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Rejestrowana pod nr Rz 16771 do SO krypt. "Centrala" o numerze Rz 16768. 17.12.1983 sprawę przekazano do Wydz. V i przerejestrowano do numeru Rz 20011 zmieniając kryptonim na "Pocztylion". Sprawa dotyczyła "zabezpieczenia operacyjnego" Wojewódzkiego Urzędu Pocztowego w Rzeszowie. IPN-Rz-053/15 (316/IV)
.