Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Bartnik
Miejsce urodzenia: Suwałki
Data urodzenia: 09-12-1911
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Franciszka
Znany/a też jako:
Kazimierz Bartnik
urodzony/a 09- 11-1911 Suwałki
Imiona rodziców: Franciszek Franciszka


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ankieta ujawnionego członka organizacji "Wolność i Niezawisłość" - Kazimierza Bartnika, ps. "Młotek". K. Bartnik oświadczył, że działalność konspiracyjną prowadził od 1941 roku, początkowo jako dowódca drużyny, a od roku 1944 dowódca kompanii krypt. "Rzepak". Ujawnił się 25.04.1947 w PUBP Suwałki. Zdał broń. AP w Białymstoku sygn. 1427/3 (DU-9924).
Akta kontrolno-śledcze prowadzone przez PUBP Suwałki i Wojskową Prokuraturę Rejonową w Białymstoku w 1950 roku w sprawie Kazimierza Bartnika. K. Bartnik został zatrzymany 09.05.1950 przez PUBP Suwałki jako dowódca "WiN". WPR Białystok wydała 19.10.1950 postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. W okresie 12-27.09.1950 PUBP Suwałki prowadził śledztwo przeciwko ww., zakończone wydaniem postanowienia o pociągnięciu odpowiedzialności karnej. Akt oskarżenia sporządzono 27.09.1950, zatwierdzony przez WPR Białystok. K. Bartnika oskarżono o udział w szeregu akcji zbrojnych i skierowano sprawę do rozpatrzenia przez WSR Bialystok. IPN Bi 07/824/1-2 (1584/III, KSL-5217).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 1950 roku w sprawie Kazimierza Bartnika. Wyrokiem WSR Białystok z 29.11.1950 (Sr 944/50) K. Bartnik, jako były członek "WiN", został uznany winnym udziału w kilku akcjach zbrojnych, m.in. na posterunek MO w Żydkinach. Skazany został łącznie na karę 13 lat pozbawienia wolności z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres lat 3, z przepadkiem całego majątku na rzecz Skarbu Państwa. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie 08.02.1951 postanowił skargę rewizyjną obrońcy pozostawić bez uwzględniania, a wyrok WSR Białystok z 29.11.1950 w sprawie K. Bartnika utrzymać w mocy. Rada Państwa decyzją z 13.06.1955 skorzystała z prawa łaski w stosunku do ww., łagodząc karę z 13 do 8 lat więzienia. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego z 23.05.1956, na mocy amnestii, orzeczono łączną karę w wymiarze 8 lat więzienia i utraty praw na 1,5 roku. Zarządzeniem Prokuratury Wojewódzkiej w Białymstoku z 02.03.1957 zastosowano przerwę w odbywaniu kary, a postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 17.08.1957 K. Bartnik został zwolniony z więzienia przedterminowo 22.08.1957. W aktach znajduje się ponadto informacja, że K. Bartnik po aresztowaniu przebywał w więzieniu w Suwałkach, następnie w Rawiczu, Nowogardzie i Piechcinie, skąd został zwolniony. IPN Bi 212/3734 (Sr 944/50).
Sprawa obiektowego rozpracowania "Zdrajcy Narodu" prowadzona przez PUBP Suwałki na ujawnionych członków AK/ "WiN" z terenu pow. suwalskiego. Kazimierz Bartnik. ps. "Młotek" wymieniany jest w dokumentach jako dowódca kompanii batalionu krytp. "Gaj". W aktach pojawia się również informacja o obiektowym rozpracowaniu krypt. "Ocean", również prowadzonym przez PUBP Suwałki na byłych członków AK/"WiN" obwodu suwalskiego. IPN Bi 011/24 (166/IV).
Teczka zagadnieniowa "P-13" zarejestrowana 22.09.1959 przez Wydz. III KW MO Białystok została wszczęta na podstawie materiałów spraw 5/55, 6/55 dotyczących działalności członków Armii Krajowej/ "Wolność i Niezawisłość" na terenie b. woj. białostockiego. K. Bartnik figuruje w wykazie zaświadczeń dla amnestionowanych, którzy ujawnili się w PUBP Suwałki. IPN Bi 011/4/1 (85/IV).
Kazimierz Bartnik został zarejestrowany 27.10.1970 przez KP MO Olecko, pod numerem 9047/70, w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego, jako były dowódca kompanii "WiN". Prowadzenie KE zakończono 05.04.1970 z powodu nie stwierdzenia wrogiej działalności. Materiały o sygn. 468/II wybrakowano w 1990 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Charakterystyka nr 97 dot. organizacji Armia Krajowa Obywatelska Komenda Obwodu Suwałki sporządzona przez Wydz. "C" WUSW Białystok w 1988 roku. Kazimierz Bartnik ps. "Młotek" występuje w dokumentach jako dowódca kompanii krypt. "Rzepak" (gmina Kadaryszki). Wg kwestionariusza osobowego K. Bartnik był od 1941 roku członkiem PZP i AK, a następnie AKO na terenie pow. suwalskiego. Pełnił funkcję dowódcy kompanii, organizował i brał bezpośredni udział w akcjach. Od października 1945 w "WiN". IPN BU 0177/91, IPN Bi 019/125/3.
Charakterystyka nr 98 dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" Obwód Suwalsko-Augustowski, krypt. "Filomena 61" sporządzona przez Wydz. "C" WUSW Białystok w 1989 roku. W dokumentach znajduje się opis zbrojnej bojówki dowodzonej przez Kazimierza Bartnika, ps. "Młotek". K. Bartnik był członkiem ZWZ-AK od roku 1941. Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej kontynuował działalność w AK-AKO, następnie „WiN”. Pełnił funkcję dowódcy kompanii krypt. "Rzepak" na gminę Kadaryszki. Był rozpracowywany przez UBP i MO. Ukrywając się, zorganizował 6-osobowy oddział, następnie powiększył go. Oddział działał aktywnie i najdłużej w woj. białostockim. Ujawnili się dopiero w kwietniu 1947 na wyraźny rozkaz komendanta okręgu. IPN Bi 019/125/1 (2/59).
.