Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Feliks
Nazwisko: Bąkowski
Miejsce urodzenia: Wałki
Data urodzenia: 25-07-1923
Imię ojca: Józef
Imię matki: Jadwiga
Znany/a też jako:
Feliks Bąkowski
urodzony/a 09- 08-1923 Wałki
Imiona rodziców: Józef Jadwiga


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ankieta ujawnionego członka organizacji "Wolność i Niezawisłość" - Feliksa Bąkowskiego, ps. "Kawka". Oświadczył, że od października 1945 aż do ujawnienia walczył w oddziale Ryga". Był szeregowym członkiem żandarmerii, której zadaniem było wykrywanie i usuwanie osób, które współpracowały z organami bezpieczeństwa oraz samych pracowników UB, jak i zwykłych złodziei. Brał udział w akcjach na Posterunki MO, urzędy gminne, pocztowe, spółdzielnie itp. Posiadał broń, którą zdał dowódcy. Ujawnił się w PUBP Bielsk Podlaski, na ankiecie widnieje data 03.03.1947. AP w Białymstoku sygn. 1427/3 (DU-170).
Meldunki z jednostek powiatowych do Wydz. III WUBP Białystok dotyczące działalności grup na terenie woj. białostockiego za 1947 rok. W telefonogramie z PUBP Biesk Podlaski z 01.03.1947 znajduje się informacja, że 01.03.1947 w tamtejszym urzędzie ujawnił się członek grupy „Ryga” Bąkowski Feliks, ps. „Kawka”; nie posiadał broni. IPN Bi 045/761 (39/22).
Sprawa Obiektowa krypt. "Ocean" prowadzona przez PUBP Bielsk Podlaski w latach 1948-1954 na byłych członków organizacji Armia Krajowa/ "Wolność i Niezawisłość" z terenu pow. bielskiego. W planie operacyjnych przedsięwzięć na wytypowane środowisko na terenie gm. Milejczyce pow. Bielsk Podlaski, przygotowanym 30.10.1951 przez PUBP Bielsk Podlaski, znajdują się informacje na temat ujawnionych członków organizacji "WiN", zamieszkałych na tym terenie, m.in.: Bąkowskiego Felksa, ps "Kawka”. Planowano przeprowadzić wywiady dotyczące miejsc pracy i kontaktów tych osób oraz dokonać ich rejestracji. IPN Bi 011/32 (172/IV).
Teczka zagadnieniowa krypt. "P-13" zarejestrowana 22.09.1959 przez Wydz. III KW MO Białystok została wszczęta na podstawie materiałów spraw nr 5/55 i 6/55 dotyczących działalności członków Armii Krajowej/ "Wolność i Niezawisłość" na terenie b. woj. białostockiego. Feliks Bąkowski figuruje w wykazie zaświadczeń dla amnestionowanych, którzy ujawnili się w PUBP Bielsk Podlaski. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 85/IV. IPN Bi 011/4/1 (85/IV).
Akta Wydz. "C" KW MO Białystok z lat 1979-1980 zawierają kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 2 dot. VI Partyzanckiej Brygady Wileńskiej. Kwestionariusz z 01.09.1979 dotyczy członka ww. organizacji Feliksa Bąkowskiego, ps. "Kawka" - w październiku 1945 wstąpił do „WiN” i został przydzielony do bojówki „Ryga” (żandarmerii grupy). Był szeregowym członkiem. Działał na terenie pow. Bielsk Podlaski. Ujawnił się w marcu 1947. IPN Bi 019/24/2 (1/24).
Akta Wydz. "C" KW MO/WUSW Olsztyn z lat 1979-1989 zawierają Charakterystykę nr 61 i kwestionariusze osobowe członków organizacji „Wolność i Niezawisłość’ z terenu woj. Olsztyn pod dow. H.Mieczkowskiego, ps. „Tygrys”. Kwestionariusz z 09.06.1979 dotyczy Feliksa Bąkowskiego (z dopiskiem: może Dobowskiego), ps. "Kawka", "Jurek" - członka "WiN" od lipca do grudnia (roku brak) w bojówce „Kreta” na terenie pow. Bielsk Podlaski, a od grudnia w patrolu pod dow. „Tygrysa". IPN Bi 065/66 (845/IV).
Akta Wydz. "C" WUSW Białystok z lat 1988-1989 zawierają kwestionariusze osobowe do charakterystyk nr 77, 78 dot. organizacji Armia Krajowa/ Armia Krajowa Obywatelska /"Wolność i Niezawisłość" Obwód Bielsk Podlaski , krypt. „Puszcza-3"/ "Tygrys nr 6"/ "Marchew 28/2"/ "Barbara"/ "Boston"/ "Brygida”. Kwestionariusz z 19.05.1988 dotyczy Józefa Bąkowskiego, ps. "Kawka" - od października 1945 był członkiem żandarmerii Eugeniusza Korzeniewskiego ps. „Ryg”. Posiadał broń. Ujawnił się w marcu 1947 w PUBP Bielsk Podlaski. IPN BI 019/128/3 (2/61).
.