Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław
Nazwisko: Bujwicki
Miejsce urodzenia: Kuplisk
Data urodzenia: 27-09-1912
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:

Wg spisu ujawnionych członków "WiN": szeregowy członek I kompanii II batalionu "WiN" obwodu sokólskiego, krypt. "Maciej" (IPN Bi 045/2099).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ankieta ujawnionego członka Armii Krajowej Obwodu Sokółka, Bronisława Bujwickiego, ps. "Lis". Ww. oświadczył, że do AK wstąpił w 1941 roku, zwerbowany przez brata Józefa Bujwickiego, ps. „Dźwina”. Broni nie posiadał, wrogiej działalności nie przejawiał, gdyż celowo wyjeżdżał do Gdańska. Używał nazwiska Wiśniewski. Ujawnił się 15.04.1947 w PUBP Sokółka. AP w Białymstoku sygn. 1427/7 (DU-336).
Teczka ewidencyjna prowadzona w latach 1952-1955 przez PUBP Kłodzko na Bronisława Bujwickiego. Teczka została założona na podstawie relacji z wywiadu zebranego w związku z miejscem pracy ww., z której wynikało, że B. Bujwicki był członkiem organizacji Armia Krajowa i "Wolność i Niezawisłość" na terenie woj. białostockiego. Rozpracowanie zakończono z powodu braku dowodów na wrogość do aktualnej rzeczywistości. IPN Wr 024/1246 (19864/II).
Teczka zagadnieniowa "P-13" zarejestrowana 22.09.1959 przez Wydz. III KW MO Białystok, wszczęta na podstawie materiałów spraw 5/55, 6/55 dotyczących działalności członków Armii Krajowej/ "Wolność i Niezawisłość" na terenie b. woj. białostockiego. Bronisław Bujwicki figuruje w wykazie zaświadczeń dla amnestionowanych, którzy ujawnili się w PUBP Sokółka. IPN Bi 011/4/1 (85/IV).
.