Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Sienkiewicz
Miejsce urodzenia: Długołęka
Data urodzenia: 01-09-1912
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sprawy karnej prowadzonej przez PUBP Białystok i Wojskową Prokuraturę Rejonową w Białymstoku dotyczące Edwarda Sienkiewicza ps. "Wrona". Został on zatrzymany przez WP 11.10.1946 jako podejrzany o działalność w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym (NZW). 20.11.1946 PUBP wszczął dochodzenie przeciwko ww. i wydał postanowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej. Dzień później WPR w Białymstoku sformułowała akt oskarżenia - E. Sienkiewicz został oskarżony o to, że na terenie pow. białostockiego od lipca 1945 brał udział w związku NZW, pełniąc w nim czynności kierownicze, tj. od 16.10.1946 do 10.11.1946 był dowódcą II kompanii. Sprawę skierowano na drogę sądową. IPN Bi 212/423.
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z listopada 1946 dotyczące Edwarda Sienkiewicza. Wyrokiem WSR Białystok z 26.11.1946, podjętym na sesji wyjazdowej w Długołęce, Edward Sienkiewicz został uznany winnym tego, że na terenie pow. białostockiego od lipca 1945 brał udział w związku Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, pełniąc w nim czynności kierownicze, tj. od 16.10.1946 do 10.11.1946 był dowódcą II kompanii. Za powyższe skazany został na karę śmierci oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze, a także przepadek całego mienia. Prezydent KRN nie skorzystał z prawa łaski wobec ww. Wyrok wykonano 18.12.1946 w więzieniu białostockim. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z 14.01.1996 (III Ko 205/95) wyrok WSR Białystok z 26.11.1946, wydany wobec E. Sienkiewicza, został unieważniony. IPN Bi 212/423 (Dr 129/46).
Akta kontrolno-śledcze WUBP Białystok z 1946 roku dotyczące m.in. sprawy Edwarda Sienkiewicza. Zawierają postanowienie Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku z 20.11.1946 o tymczasowym aresztowaniu E .Sienkiewicza, ps. "Wrona" jako dowódcy II kompanii Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na terenie pow. białostockiego. Wszczęte 20.11.1946 przez PUBP Białystok dochodzenie zakończono wydaniem postanowienia o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej i sformułowaniem przez WPR Białystok aktu oskarżenia. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 26.11.1946 Edward Sienkiewicz skazany został na karę śmierci oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze wraz z przepadkiem całego mienia. IPN Bi 07/714 (1472/III, KSL-3797).
Akta Wydz. "C" KW MO Białystok z lat 1973-1979 zawierają Charakterystykę nr 47 dot. organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe Komenda Powiatu Białystok, krypt. „Bałtyk” oraz dotyczące jej kwestionariusze osobowe. Kwestionariusz z 16.05.1978 zawiera informacje na temat Edwarda Sienkiewicza ps. "Wrona", który od lipca 1945 do listopada 1946 na terenie pow. białostockiego był członkiem NZW, czytał nielegalną prasę, a od października do listopada 1946 był dowódcą II Kompanii. Zatrzymany 10.11.1946 przez WP i przekazany do dyspozycji PUBP Białystok. 26.11.1946 Wojskowy Sąd Rejonowy Białystok na sesji wyjazdowej w Długołęce skazał ww. na karę śmierci. IPN Bi 019/87/1,2,4 (2/37), IPN BU 0177/47.
.