Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sławomir
Nazwisko: Holoubek
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 15-07-1909
Imię ojca: Gustaw
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:
Sławomir Stanisław Hołubek
urodzony/a 15- 07-1909 Kraków
Imiona rodziców: Gustaw Maria


Sławomir Holubek
urodzony/a 15- 07-1909 Kraków
Imiona rodziców: Gustaw Maria


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sławomira Holoubka dotyczą materiały operacyjne prowadzone przez UB w Rzeszowie i Łańcucie od 11.07.1949 do 08.01.1957 w związku z przynależnością do Batalionów Chłopskich (BCh) oraz pełnieniem przez niego funkcji komendanta obwodu AK-BCh Łańcut. Ww., były oficer WP, po opuszczeniu Krakowa w 1942 roku ukrywał się przed Gestapo na terenie powiatu łańcuckiego, gdzie wstąpił do struktur BCh pod pseud. "Bratek". Organizował szkolenia członków BCh, a w 1943 roku brał udział w akcji na spółdzielnię w Białobrzegach. Następnie pod pseud. "Rawicz" negocjował w terenie warunki scalenia AK-BCh, według ustaleń kierownictwa obu organizacji objął stanowisko komendanta Obwodu AK Łańcut przyjmując pseud. "Okoń". Według ww., wzajemna współpraca nie układała się jednak dobrze ze względu na "poważne rozbieżności" w podejściu do wielu kwestii obu ruchów konspiracyjnych, w związku z czym opierał się on przede wszystkim na strukturach BCh. Zgodnie z poleceniami władz BCh ujawnienie się Holoubka i jego podkomendnych nastąpiło przed komisją likwidacyjną w Krakowie początkiem 1945 bez zdawania broni oraz dokumentów organizacyjnych. W 1955 roku ww. był przesłuchiwany przez organy bezpieczeństwa w Krakowie w związku z poszukiwaniem zamelinowanej broni. Sprawę zakończono 08.01.1957, a materiały umieszczono w archiwum pod sygn. 39094. W dn. 20.03.1970 materiały przerejestrowano do sygn. 7598/II. IPN Rz 042/1852 (7598/II).
Materiały wstępne zebrane przez Wydział III WUdsBP w Krakowie w związku z działaniami mającymi na celu założenie Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej na Sławomira Holoubka. Jednak po przesłuchaniu ww. oraz analizie zebranego materiału naczelnik Wydziału III WUdsBP w Krakowie odmówił zgody na założenie sprawy. Materiały były związane z działalnością ww., który będąc byłym oficerem WP od 1942 roku ukrywał się przed Gestapo na terenie powiatu łańcuckiego, gdzie zajmował rożne stanowiska w strukturach BCh (po scaleniu w ramach AK-BCh), m.in. oficera szkoleniowego czy komendanta obwodu. Ww. ujawnił się w Krakowie w 1945 roku i zdaniem organów bezpieczeństwa mógł posiadać informacje na temat zamelinowanej przed ujawnieniem broni. Przesłuchanie przeprowadzone 14.05.1955 nie potwierdziło tego. 22.11.1956 podjęto decyzję o złożeniu materiałów do Wydziału X WUdsBP w Krakowie pod sygn. 118835, które następnie przerejestrowano do sygn. 6683/II. IPN Kr 010/6592 (6683/II).
Informacje dot. Sławomira Holoubka znajdują się w zbiorach archiwalnych Andrzeja Zagórskiego (jako archiwum Edwarda Brydaka) - materiały dot. Inspektoratu AK Przemyśl. W dokumentach zachowała się informacja o objęciu przez Sławomira Holoubka używającego pseud. "Rawicz" funkcji komendanta Obwodu AK Łańcut. Zachowały się także meldunki sytuacyjne z powyższego Obwodu podpisane ww. pseud. i przekazywane do Inspektoratu AK Przemyśl. IPN Kr 595/129.
Sławomir Holoubek figuruje w Sprawie Agenturalnej krypt. "Zam" zawierającej dokumenty z okresu od 27.08.1944 do 04.11.1964 związane z osobą komendanta głównego BCh, który w roku 1946 wraz z byłym szefem sztabu KG BCh zwrócił się do Komisji Weryfikacyjnej WP o zrewidowanie stopni oficerskich rezerwy byłych członków BCh. Na liście tej znajdował się także Sławomir Holoubek pseud. "Bratek" podległy pod Komendę Okręgu BCh Kraków (podokręg Rzeszów) występujący w powyższym zestawieniu w stopniu podpułkownika. Stopnie powyższe zostały odrzucone i skierowane do komisji weryfikacyjnej Związku Uczestników Walki Zbrojnej (brak dalszych informacji o rozpatrzeniu tej sprawy). Materiały te ostatecznie skomasowano pod jedną sygn. 3963/III/2. IPN BU 0259/585 t.2 (3963/III/2).
.