Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Dymnicki
Miejsce urodzenia: Przeworsk
Data urodzenia: 18-09-1917
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze prowadzone przez Referat Śledczy PUBP w Jarosławiu od 05.11.1947 w sprawie przeciwko Tadeuszowi Dymnickiemu podejrzewanemu o to, że w okresie od zimy 1945 do wiosny 1946 jako oficer WP zatrudniony w jednostce wojskowej w Jarosławiu utrzymywał kontakty z członkiem WiN, któremu przekazywał "wiadomości stanowiące tajemnicę wojskową". Ww. przygotowywał materiały dla WiN własnoręcznie "według otrzymanego kwestionariusza". Informacje te zbierane były przez WiN i wyżej wymienionego "w celu przesłania za granicę, a więc na szkodę Państwa Polskiego". Śledztwo zakończono 18.05.1948. Materiały 04.02.1950 złożono do archiwum spraw śledczych WUBP w Rzeszowie pod sygn 6841, a następnie 26.09.1967 przerejestrowano pod sygn. 1557/III. IPN Rz 046/797 (1557/III).
Akta sądowe w sprawie Tadeusza Dymnickiego prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie do 08.06.1948. Ww. był oskarżony o to, że pełniąc funkcję oficera kwaterunkowego 40 pal-u przekazywał członkom nielegalnej organizacji WiN informacje m.in. "o stanie ilościowym 40 pal w Jarosławiu i o składzie korpusu oficerskiego pod względem narodowościowym oraz o nastrojach w wojsku" uznane za "tajemnicę wojskową". Za powyższe czyny ww. został skazany przez WSR w Rzeszowie wyrokiem z 08.06.1948 na 10 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat. Jednocześnie WSR uznał, że nie ma dowodów, by ww. działał w "interesie obcego państwa lub obcej organizacji". Materiały o sygn. Sr.481/48 nie zachowały się. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych. W aktach o sygn. IPN Rz 046/597 (1557/III) zachował się odpisu wyroku WSR z 08.06.1948 w sprawie Tadeusza Dymnickiego.
Informacje dot. Tadeusza Dymnickiego znajdują się w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Przeworsku za lata 1946-1955 oraz w Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Przeworsku za lata 1946-1955. Ww. został zatrzymany przez PUBP w Przeworsku 06.03.1948 i umieszczony w areszcie śledczym. Ww. został następnie przekazany do PUBP w Jarosławiu. IPN Rz 50/46 (223), IPN Rz 50/47 (224).
Informacje dot. Tadeusza Dymnickiego znajdują się w: Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Jarosławiu za lata 1946-1954; Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Jarosławiu za lata 1946-1954; Księdze aresztu przy PUBP w Jarosławiu za lata 1948-1954; Repertorium spraw śledczych PUBP w Jarosławiu za lata 1947-1954. Ww. został 23.03.1948 przekazany do PUBP w Jarosławiu z Przeworska. Ww. był podejrzewany o "współpracę z WiN", a śledztwo w jego sprawie prowadził Referat Śledczy PUBP w Jarosławiu. Sprawę 20.05.1948 przekazano do WPR w Rzeszowie, a ww. umieszczono w więzieniu na rzeszowskim Zamku. IPN Rz 50/15 (169), IPN Rz 50/16 (170), IPN Rz 50/18 (176), IPN 50/77 (171).
Zapisy dot. ww. znajdują się również w Repertorium Pr Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie prowadzonym w okresie od 02.01.1948 do 13.12.1948, Repertorium wykonania kar (Repertorium "W") Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1948 oraz Skorowidzu "Pr" spraw karnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie na rok 1948. IPN Rz 65/5 t. 1, IPN Rz 65/20, IPN Rz 65/69.
Według Księgi głównej więźniów śledczych więzienia w Rzeszowie z roku 1948 Tadeusz Dymnicki przebywał w ww. więzieniu od 20.05.1948. IPN Rz 190/52.
Informacje dot. Tadeusza Dymnickiego znajdują się w: Skorowidzu do księgi głównej więźniów Centralnego Więzienia Wronki z lat 1948-1950; Skorowidzu alfabetycznym więźniów Centralnego Więzienia Wronki z 1951; Księdze głównej więźniów Centralnego Więzienia we Wronkach z lat 1948-1949; Księdze ewidencyjnej więźniów wojskowych Centralnego Więzienia we Wronkach z lat 1948-1949; Księdze głównej więźniów Centralnego Więzienia Wronki z lat 1950-1952. Ww. 28.09.1948 przybył z Rzeszowa do więzienia we Wronkach. Przebywał tam do 08.01.1952, kiedy to został przetransportowany do więzienie w Strzelcach Opolskich. IPN Po 3/69, IPN Po 3/70, IPN Po 3/59, IPN Po 3/60, IPN Po 3/63.
Charakterystyka Nr 3 opracowana w latach 1977-1988 w Wydz. "C" KWMO w Rzeszowie dot. Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręg Rzeszów (WiN), pod dowództwem osoby trzeciej ps. "Klamra". Tadeusz Dymnicki zimą 1945 "wszedł w porozumienie z członkami nielegalnej organizacji WiN, dla których zbierał i przekazywał wiadomości stanowiące tajemnicę wojskową dot. stanu ilościowego 40 PAL, składu korpusu oficerskiego, uzbrojenia i nastrojów w wojsku". Ww. w dniu 08.06.1948 został skazany przez WSR w Rzeszowie na 10 lat więzienia. IPN Rz 05/4 (CHF-3 t. 3).
.