Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Halizof
Miejsce urodzenia: Lubomierz
Data urodzenia: 24-04-1958
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze dochodzenia prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie w okresie od 15.06.1982 do 03.08.1982 wobec osób, w tym Stanisława Halizofa, oskarżonych o udział w demonstracjach ulicznych w tym atak na IV Komisariat MO w Krakowie w dniu 13.06.1982. Materiały złożono 25.01.1984 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 5594/III-gr. Akta zniszczono wraz z mikrofilmem 03.11.1989. Akta kontrolno-śledcze sprawy o sygn. 5594/III-gr. zniszczono wraz z mikrofilmem 03.11.1989. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze dochodzenia prowadzonego w związku z zamieszkami ulicznymi, które miały miejsce 13.06.1982 na terenie Nowej Huty. Materiały zawierają listy osób aresztowanych, protokoły przesłuchań, zeznania świadków, wykazy osób zatrzymanych na 48 godz., listy osób ukaranych przez kolegium ds. wykroczeń, informacje na temat przebiegu zajść. Stanisław Halizof został zatrzymany 13.06.1982 i objęty postępowaniem prokuratorskim. Materiały złożono 17.03.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 5519/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/5241 (5519/III-gr.), oraz mikrofilm IPN Kr 096/977 (5519/III-gr.).
Akta penitencjarne tymczasowo-aresztowanego w Areszcie Śledczym w Krakowie w okresie od 18.06.1982 do 07.12.1982. Stanisław Halizof został aresztowany 13.06.1982 w związku z oskarżeniem o udział w demonstracjach ulicznych i atak na IV Komisariat MO w Krakowie. Dnia 18.06.1982 został osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie. Zwolniony 07.12.1982 na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 081/290 (38/1387/82).
Materiały Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie w sprawie prowadzonej w okresie od 15.06.1982 do 24.09.1982 przeciwko osobom podejrzanym o udział w demonstracjach ulicznych i atak na IV Komisariat MO w Krakowie w dniu 13.06.1982. Po zakończeniu śledztwa 03.08.1982 prokuratura skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego Kraków-Nowa Huta. Akta o sygn. IPN Kr 303/213 (II Ds. 48/82).
Sprawa sądowa prowadzona przez Wydział II Karny Sądu Rejonowego Kraków-Nowa Huta w okresie od 03.08.1982 do 20.12.1983 przeciwko Stanisławowi Halizofowi i innnym w związku z udziałem u w demonstracjach ulicznych i ataku na IV Komisariat MO w Krakowie w dniu 13.06.1982. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty 20.12.1983 umorzył postępowanie na zasadzie amnestii. Akta o sygn. IPN Kr 17/228 (II K/83/V).
Akta paszportowe Wydziału Paszportów KWMO/WUSW w Krakowie. Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ nr Z-3166/83 wniesione na okres 14.01.1983 do 14.01.1985 przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie w związku ze śledztwem RSD-40/S/82. Akta o sygn. IPN Kr 39/233720 (EANS 233720).
.