Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Iskra
Miejsce urodzenia: ZAKLIKÓW
Data urodzenia: 14-04-1959
Imię ojca: Adam
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Iskra 12.12.1983 został zarejestrowany pod numerem Kr 28152 przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Fanatyk" nr rejestracyjny Kr 28035 prowadzonej w okresie od 22.11.1983 do 31.07.1985. W ramach SOS krypt. "Fanatyk" SB rozpracowywała studentów Akademii Rolniczej w Krakowie, byłych członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), biorących udział w wydawaniu i kolportaż nielegalnych wydawnictw drugiego obiegu m.in. "Z ukrycia". Sprawę zakończono i materiały SOS krypt. "Fanatyk" złożono 05.09.1985 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16710/II-gr. Dokumentację aktową zniszczono 09.10.1989 w WUSW w Krakowie. Pozostał mikrofilm. Mikrofilm o sygn. IPN Kr 0101/190 (16710/II-gr.).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 15.10.2019 r. w sprawie o sygn. Ppl Gd 199/19 dot. Tadeusza Iskry: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.