Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimiera
Nazwisko: Makowska-Juśkiewicz
Nazwisko rodowe: Makowska
Miejsce urodzenia: TYMIENICE
Data urodzenia: 31-01-1943
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimiera Makowska-Juśkiewicz w dn. 19.12.1981 została zarejestrowana pod nr 4808 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. „Smutna” przez Wydz. III KW MO w Gorzowie Wlkp. (sprawa prowadzona w okresie 15.12.1981-19.07.1985) w związku z podjęciem działalności opozycyjnej na terenie Zakładu Opieki Zdrowotnej (ZOZ) w Skwierzynie – przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” na terenie ZOZ oraz członek Zarządu Regionu w Gorzowie Wlkp. Scharakteryzowana przez SB jako „fanatyk religijny”. Materiały o sygn. 774/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.