Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Marceli
Nazwisko: Borek
Miejsce urodzenia: Nowiny Wielkie
Data urodzenia: 16-01-1951
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marian Borek został internowany na mocy decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Gorzowie Wielkopolskim nr 147/81/82 z dnia 10.05.1982, w której wskazano, że „jest członkiem nieformalnej grupy b. działaczy NSZZ >Solidarność<, swoim zachowaniem wywiera destrukcyjny wpływ na załogę, nawołuje do organizowania różnego rodzaju akcji protestacyjnych, a w tym do strajku w dniu 13.05.1982”. Osadzony w dniu 10.05.1982 w Ośrodku Odosobnienia (OO) w Głogowie. Zwolniony 14.07.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 74/82 z dnia 9.07.1982. IPN Wr 30/37 (22/82).
Marian Borek był rozpracowywany w okresie od 20.09.1982 do 19.12.1986 przez Wydz. V KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Nowy" nr rejestr. Go 5409. Objęty kontrolą operacyjna jako działacz b. "Solidarności" z powodu "wrogiej działalności w środowisku". Materiały 911/II zostały zniszczone za protokołem brakowania nr 11/90 z 15.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.