Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta Jadwiga
Nazwisko: Wiercińska
Nazwisko rodowe: Kruk
Miejsce urodzenia: Legnica
Data urodzenia: 29-10-1947
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpoznania (SOR) prowadzona przez WUSW w Olsztynie w okresie od maja 1983 do marca 1986 dotycząca Wiercińskiej Danuty kontrolowanej z powodu podejrzenia o "lżenie, wyszydzanie i poniżanie ustroju i naczelnych organów PRL" poprzez kolportaż ulotek o wrogiej treści w różnych punktach Olsztyna. Dnia 1.05.1983 demonstracyjnie złożyła kwiaty przed byłą siedzibą Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ "Solidarność" w Olsztynie. W dniu 29.06.1984 zatrzymana do wyjaśnienia w związku z kolportażem w różnych punktach miasta ulotek o treści antypaństwowej. Z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Dnia 04.12.1987 materiały o sygn. 12355/II zostały zniszczone za Protokołem brakowania akt Nr 33/87, po ich uprzednim zmikrofilmowaniu w dn. 05.01.1987. Zachował się mikrofilm. IPN Bi 0089/2269 (12355/2) mikrofilm.
Akta postępowania wyjaśniajacego prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW Olsztyn przeciwko Wiercińskiej Danucie podejrzanej o "lżenie, wyszydzanie i poniżanie ustroju i naczelnych organów PRL". Sprawa dotyczyła negatywnych wypowiedzi Danuty Wiercińskiej w miejscu pracy oraz zamieszkania na temat stanu wojennego i obecnej sytuacji społeczno-politycznej. Materiały zebrane przez Wydz. Śledczy WUSW w Olsztynie nie pozwalały na wszczęcie postępowania przygotowawczego z uwagi na brak materiału dowodowego. Z tego powodu SB przystąpiło do akcji tworzenia notatek służbowych przez współpracowników Wiercińskiej Danuty w zakładzie pracy, w której poświadczają oni pisemnie konkretne przypadki krytyki rządu i PZPR przez ww. IPN Bi 0090/991, IPN Bi 086/49 (5559/III).
Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Wydział Śledczy WUSW w Olsztynie w sprawie "lżenia PRL i jej naczelnych organów" przez Danutę Wiercińską, która to dnia 17.12.1988 skierowała skargę do Ministra Spraw Wewnętrznych, w którym żądała wydania paszportu w celu wyjazdu emigracyjnego z kraju. Z uwagi na znikome społecznie niebezpieczeństwo przedmiotowego czynu nie wszczęto postępowania karnego. IPN Bi 086/268 (5778/III).
.