Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Barczuk
Miejsce urodzenia: Tłuściec
Data urodzenia: 28-01-1928
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Barczuk był rozpracowywany w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Solidarność Wiejska" (nr rej. 3546), prowadzonej w latach 1981-1984 przez Wydział III "A"/ Wydział IV KW MO/WUSW Biała Podlaska. Sprawę wszczęto na polecenie Departamentu III "A", a odnosiła się ona do "aktywu NSZZR >Solidarność Wiejska<". Stanisława Barczuka zarejestrowano do SO "Solidarność Wiejska" w dniu 17.02.1981, pod nr 3576, zaś w dniu 14.10.1981 "przerejestrowano go" pod nr 3959 i objęto kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Rolnik". Jak wynika z zapisów kartoteczno-ewidencyjnych, prowadzenie SO krypt. "Solidarność Wiejska" zakończono 24.11.1984, a w dniu 22.03.1985 materiały złożono w archiwum Sekcji "C" WZO WUSW Biała Podlaska pod sygn. 39/IV. Akta, liczące 953 karty, zniszczono za Protokołem brakowania akt Nr 04/89 z dnia 04.12.1989. Akta o sygn. 39/IV zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Stanisława Barczuka objęto kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Rolnik" nr rej. 3959, prowadzonego w okresie od 14.10.1981-21.09.1989 przez Wydział IV KW MO Biała Podlaska/ pion VI RUSW Międzyrzec Podlaski. Z zachowanych zapisów ewidencyjnych wynika, że powodem kontroli była jego aktywna działalność w "Solidarności [Wiejskiej]". Materiały KE "Rolnik" złożono do archiwum Sekcji "C" WZO WUSW Biała Podlaska w dniu 28.09.1989, pod sygn. 1350/II, jak odnotowano, zostały zniszczone za Protokołem brakowania akt Nr 03/90 (protokołu brakowania nie odnaleziono). Akta o sygn. 1350/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.