Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Andrzej
Nazwisko: Węgrowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 06-09-1965
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały zawierają akta sprawy o wykroczenie prowadzonej przeciwko Piotrowi Węgrowskiemu w listopadzie 1986 roku przez Wydział Śledczy SUSW. Piotr Węgrowski wówczas student Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 11.11.1986 został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO. Ww. postawiono zarzuty „działania w celu wywołania niepokoju publicznego poprzez udział w nielegalnym zgromadzeniu po mszy w Archikatedrze Warszawskiej św. Jan, oraz rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw". W związku z powyższym w dniu 13.11.1986 Piotr Węgrowski został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Śródmieście karą 50 tys. grzywny oraz zwrot 1000 zł kosztów postępowania (art.52.§ 1 pkt. 2 KW). 18.12.1986 Kolegium ds. Wykroczeń II instancji przy prezydencie miasta stołecznego Warszawa odrzuciło odwołanie Piotra Węgrowskiego i utrzymało w całości zasądzoną karę. IPN BU 0367/1 t. 18 (III-3421), IPN BU 01326/527 (SUSW- 22/86) mikrofilm.
Piotr Węgrowski występuje w materiałach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Wilga" nr rejestracyjny 32698 prowadzonego w latach 1982-1989 przez SUSW w Warszawie na inna osobę - członka Komitetu Pomocy Internowanym. Osoba ta została internowana w 1982 roku. IPN BU 0258/555 (II-10522).
Akta paszportowe Piotra Węgrowskiego. Z materiałów wynika, że ww. w okresie od 17.11.1986 do 17.11.1988 otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata (WKŚ Z-01721/86). Powodem zastrzeżenia był fakt, że Piotr Węgrowski w dniu 13.11.1986 został ukarany przez stołeczne kolegium ds.wykroczeń karą grzywny "za udział w nielegalnym zgromadzeniu oraz rozprowadzanie wydawnictw bezdebitowych" (art.52.§ 1 pkt. 2 KW). IPN BU 797/73146 (EAGZ 073146).
.