Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Leszek
Nazwisko: Podgórczyk
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 05-06-1952
Imię ojca: Stanisław
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marek Podgórczyk (student Uniwersytetu Gdańskiego) został zarejestrowany 16.10.1976 przez Wydział III WUSW w Gdańsku do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie "Kolporter" (nr. rejestracyjny 21779). Z zachowanych materiałów ewidencyjnych wynika, że powodem rejestracji był "przywóz do kraju literatury bezdebitowej". Sprawę postanowiono zakończyć po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej i 05.08.1977 zdjęto z ewidencji. Materiały archiwalne o sygnaturze 15851/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych. Materiałów o sygnaturze 15851/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych,
Marek Podgórczyk otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata (WKŚ), wniesione na wniosek Wydziału Śledczego SUSW Warszawa w 1985 roku. Zastrzeżenie obowiązywało do 26.08.1987, na podstawie wpisu kartotecznego nie można ustalić jego powodu i charakteru. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
.