Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Zenon
Nazwisko: Pyś
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 16-06-1955
Imię ojca: Marian
Imię matki: Alina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Pyś (rej. Sz 39666) został objęty rozpracowaniem w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Blokada" (rej. Sz 39363), prowadzonej przez Wydz. V WUSW w okresie 5.05.1988-15.03.1989. Sprawa dotyczyła podjęcia 5.05.1988 strajku przez kierowców oraz zaplecze zajezdni autobusowych WPKM w Szczecinie i Policach. Ponowne protesty miały miejsce w sierpniu 1988. SOR "Blokada" zmierzała do ustalenia inspiratorów strajku oraz udokumentowania ich działalności. Wśród postulatów strajkujących znalazły się m.in. zalegalizowanie NSZZ „Solidarność”, zapewnienie bezpieczeństwa strajkującym i wprowadzenie do konstytucji zapisu o roli związków zawodowych. Jan Pyś był aktywnym uczestnikiem ww. wydarzeń w zajezdni autobusowej w Policach oraz w zajezdni autobusowej "Klonowica". Wchodził w skład komitetu strajkowego. Za prowadzoną działalność postawione mu zostały zarzuty karne. Po zakończeniu rozpracowania w ramach SOR „Blokada” Jan Pyś był rozpracowywany w ramach SOR „Spółka” (rej. Sz 37171). IPN Sz 0053/585 (17286/2) mikrofilm.
Akta kontrolne śledztwa wszczętego 22.08.1988 przez Prokuraturę Rejonową w Policach w sprawie zorganizowania 18.08.1988 i 19.08.1988 strajku na ternie zajezdni WPKM w Szczecinie i Policach. Sprawę prowadził Wydział Śledczy WUSW w Szczecinie. Jan Pyś występuje w aktach jako osoba, która była jednym z organizatorów strajków, wydawała polecenia, nakłaniała pracowników do strajku i publicznie wypowiadała się przeciwko ustrojowi w PRL. Jan Pyś wchodził w skład komitetu strajkowego i zajmował się m.in. opracowaniem postulatów strajkowych, które zostały następnie przedstawione jako wspólne dla całego przedsiębiorstwa. Postulaty obejmowały m.in. wprowadzenie pluralizmu związkowego, podwyżki płac, przewrócenie do pracy pracowników zwolnionych za działalność związkową i zapewnienie bezpieczeństwa strajkującym. Strajkujący pracowali także odezwę do zakładów pracy w całym regionie, wzywając do przyłączenia się do strajków. Wymienionemu przedstawiono zarzut o to, że „w okresie od 18 sierpnia do 3 września 1988 roku w Szczecinie i Policach, wbrew przepisom ustawy (…) brał udział w organizowaniu, a następnie kierował strajkiem na terenie zajezdni autobusowych (…) należących do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Szczecinie”. Śledztwo zakończono 16.11.1988. Wobec strajkujących postępowanie zostało umorzone albo warunkowo umorzone z obowiązkiem świadczeń pieniężnych na cele społeczne. Wszystkie osoby, wobec których śledztwo warunkowo umorzono, w tym Jan Pyś, wniosły sprzeciwy od ww. postanowień. Wobec powyższego, 7.12.1988 Prokurator Rejonowy w Policach skierował do sądu akty oskarżenia. Sądowe postępowanie karne zostało umorzone 5.01.1989. W uzasadnieniu swojego orzeczenia sąd stwierdził, że strajki były słusznym protestem, a w ich wyniku nastąpiły istotne zmiany w sferach politycznej i społeczno-gospodarczej. IPN Sz 0013/460 (15171/III), IPN Sz 0054/60 (15171/3) mikrofilm.
Jan Pyś był objęty rozpracowaniem w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Spółka" o numerze rejestracyjnym Sz 37171, prowadzonej w okresie od 10.06.1987 do 12.09.1989, początkowo w kategorii Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (do 24.09.1988). Jan Pyś został zarejestrowany pod numerem Sz 39666 dnia 13.12.1988 przez Wydz. V WUSW w Szczecinie jako figurant SOS "Spółka" w związku z aktywną działalnością w Komitecie Organizacyjnym NSZZZ "Solidarność". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.