Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Edward
Nazwisko: Adamiak
Miejsce urodzenia: Goślub II
Data urodzenia: 15-03-1923
Imię ojca: Józef
Imię matki: Julianna
Dodatkowe informacje:

Od 1943 r. w PPR, następnie w PZPR.
Od 05.03 1945 r. do 15.08.1945 r. starszy referent w WUBP w Łodzi
Od 15.08 1945 r. do 24.04.1948 r. zastępca kierownika działu rolnego w "Głosie Robotniczym" w Łodzi
Od 26.04.1948 r. do 15.08.1949 r. słuchacz Szkoły Partyjnej przy KC PPR/PZPR
Od 15.09.1949 r. do 15.10.1950 r. sekretarz redakcji "Chłopskiej Drogi" w Warszawie
Od 15.10.1950 r. do 31.12.1955 r. redaktor naczelny "Sztandaru Ludu" w Lublinie
Od 01.01.1957 r. do 31.07.1958 r. redaktor naczelny "Chłopskiej Drogi" w Warszawie
Od 01.08.1961 r. do 01.06.1964 r. słuchacz WSNS przy KC PZPR
zastępca przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji
I wiceprezes Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk
Źródło:AAN KC PZPR sygn. CK X/3581; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 135, 156, 188, 223.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Instruktor Wydział Prasy KC Warszawa PZPR 01-01-1956 31-12-1956 AAN KC PZPR sygn. CK X/3581
Sekretarz Propagandy Warszawski Komitet Wojewódzki Warszawa PZPR 01-08-1958 1-10-1961 AAN KC PZPR sygn. CK X/3581
Zastępca Kierownika Biuro Prasy KC Warszawa PZPR 01-06-1964 31-07-1968 AAN KC PZPR sygn. CK X/3581, W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000 , s.103.
Członek Centralna Komisja Rewizyjna KC Warszawa PZPR 16-11-1968 11-12-1975 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s.135, 156.
Członek Centralna Komisja Kontroli Partyjnej KC Warszawa PZPR 12-11-1975 20-07-1981 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s.188, 223.
.