Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Florczak
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Widawska
Data urodzenia: --1924
Imię ojca: Józef
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Florczak (ur. w roku 1924) od roku 1945 do 1948 był żołnierzem antykomunistycznego Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) na terenie powiatów Łask, Piotrków Tryb. i innych. Nosił pseudonim organizacyjny: "Ślepy". Figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych i w kartotekach WUBP w Łodzi oraz PUBP w Łasku z lat 1946-1949. Zapisano w nich między innymi, iż Stanisław Florczak był "członkiem bojówki dowodzonej przez Ludwika Danielaka pseud. >Bojar<, z którym wspólnie dokonywał napadów z bronią w ręku i zabójstw funkcjonariuszy MO i UB" oraz "działaczy PPR". Zanotowano, iż Stanisław Florczak został "zabity w czasie akcji" grupy operacyjnej UB i KBW w dniu 16 sierpnia 1948 w lesie lubinieckim. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Stanisław Florczak figuruje - wraz z sześcioma innymi żołnierzami KWP - w materiałach operacyjnych WUBP w Łodzi z lat 1947-1950 dot. likwidacji oddziału Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) dowodzonego przez Andrzeja Jaworskiego ps. "Marianek". Materiały te zawierają m.in. akta z realizacji czynności operacyjno-śledczych podjętych przez UB w celu likwidacji oddziału Andrzeja Jaworskiego (m.in. wykazy agentów, raporty, plany, sprawozdania, korespondencję). Do akt załączono: fotokopię pokwitowań wystawionych przez powiatowe dowództwo KWP, szkice terenowe, wykaz wykorzystywanej przez UB sieci agenturalnej. IPN Ld 094/18 (880/II-m, 0-175).
Stanisław Florczak został zarejestrowany jako figurant do Sprawy agenturalnego rozpracowania na grupę o kryptonimie "Pościg". To rozpracowanie, prowadzone w latach 1947-1949 przez PUBP w Łasku, dotyczyło oddziału Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) krypt. "Balon" pod dowództwem Andrzeja Jaworskiego ps. "Marianek" - działającego na terenie powiatu łaskiego i wieluńskiego. Do akt załączono: schematy organizacyjne KWP, plan agenturalnego opracowania do sprawy krypt. "Nieujawnieni", karty daktyloskopijne dwóch żołnierzy KWP, doniesienia kilkunastu informatorów UB. IPN Ld PF12/60 t. 1 (1667/III).
Stanisław Florczak figuruje - wraz z 52 innymi żołnierzami KWP - w materiałach UB z KMO w Łodzi z lat 1946-1954 dotyczących Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Akta te zawierają m.in. meldunki, raporty specjalne, sprawozdania, ustalenia i fotografie dotyczące członków oddziałów KWP pod dowództwem Jana Małolepszego "Murata" oraz dokumenty I Komendy KWP pod dowództwem Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca". IPN Ld PF10/386 t. 2 (419/X).
Figuruje - wraz z trzema innymi żołnierzami KWP - w materiałach operacyjnych WUBP w Łodzi z lat 1948-1949 dot. rozpracowania i likwidacji oddziałów KWP pod dowództwem Jana Małolepszego ps. "Murat”. Do tych akt załączono fotografie licznych żołnierzy KWP, w tym fotografie żołnierzy zastrzelonych – także Stanisława Florczaka. IPN Ld 094/21 t. 2 (0883/II-m, 0-103).
Figuruje w opracowaniu Wydz. "C" KW MO w Łodzi z roku 1978 zatytułowanym "Kontrrewolucyjna organizacja pod nazwą Konspiracyjne Wojsko Polskie w województwie łódzkim, okres działalności: 1945-1948, opracowanie nr 279, Łódź 1978". To opracowanie obejmuje głównie kwestionariusze osobowe żołnierzy i współpracowników KWP, w tym Stanisława Florczaka. IPN Ld 030/279 t. 2 (1506/X).
.