Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Frąk
Miejsce urodzenia: Napęków
Data urodzenia: 04-09-1925
Imię ojca: Stefan
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Franciszek Frąk (ur. w roku 1925), od roku 1945 do 1948 żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) pseudonim "Komar" na terenie powiatów Piotrków Trybunalski, Bełchatów i innych - figuruje w aktach ewidencyjnych i kartotekach WUBP i KM MO w Łodzi i PUBP w Piotrkowie z lat 1946-1949. Zapisano w nich między innymi, iż Franciszek Frąk pseud. "Komar" był członkiem oddziału KWP pod dowództwem Ludwika Danielaka (pseud. "Słowik") i został "zabity w akcji 30.10.1948". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Franciszek Frąk występuje (wraz ze stu kilkunastoma innymi żołnierzami KWP) w materiałach Wydz. III WUBP w Łodzi zatytułowanych "Meldunki i raporty specjalne PUBP w Piotrkowie Trybunalskim przesyłane do Wydziału III WUBP w Łodzi" za lata 1947-1948 i za lata 1948-1952 (t. 2). Materiały te dotyczą działalności antykomunistycznego podziemia (m.in. oddziału KWP pod dowództwem Ludwika Danielaka) i jego akcji zbrojnych. Do tych akt załączono szkice rejonu Bełchatowa i Kamieńska - przedstawiające "meliny i punkty zaczepienia" zbrojnego podziemia. IPN Ld PF10/374 t. 1-2 (395/X).
Franciszek Frąk figuruje (wraz ze stu kilkudziesięcioma innymi żołnierzami KWP) w obszernych materiałach Wydz. III WUBP w Łodzi zatytułowanych "Materiały dotyczące rozpracowania obiektowego nielegalnej organizacji Konspiracyjne Wojsko Polskie" (dotyczące III Komendy KWP pod dowództwem "Murata"). Do akt załączono fotografie por. Kazimierza Skalskiego "Zapory", Antoniego Stanicha "Czarnego 2", Antoniego Chowańskiego "Kuby" i Józefa Ślęzaka "Nikodema". IPN Ld PF78/1 t. 1-10 (506/X).
Występuje (wraz z kilkuset innymi osobami) w materiałach Wydz. "C" KM MO w Łodzi - zebranych w roku 1964 - zatytułowanych "Nielegalne organizacje i oddziały podziemia zbrojnego działające na terenie powiatu piotrkowskiego w latach 1945-1955". Ten zbiór akt zawiera m.in. opracowania UB, notatki służbowe i analizy dot. konspiracyjnych organizacji (jak Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, NSZ i KWP). Do akt załączono odpis planu WUBP w Łodzi z roku 1948 - dot. akcji operacyjnej w powiecie piotrkowskim przeciwko zbrojnemu podziemiu. IPN Ld PF10/440 t. 2 (515/X).
Franciszek Frąk występuje jako "członek oddziału Danielaka" (wraz z siedmioma innymi żołnierzami KWP) w aktach karnych sądowych z lat 1948-1950 zatytułowanych "Akta w sprawie karnej przeciwko: (...), oskarżony o niepoinformowanie organów ścigania o pobycie Seweryna Najgebauera ps. >Świerk< i innych członków oddziału zbrojnego pod dowództwem >Danielaka< w lipcu 1947 r. w jego domu w Zarzeczu". IPN Ld 137/1455 (Sr. 329/48).
Figuruje w opracowaniu Wydz. "C" KW MO w Łodzi z roku 1978 zatytułowanym "Kontrrewolucyjna organizacja pod nazwą Konspiracyjne Wojsko Polskie w województwie łódzkim, okres działalności: 1945-1948, opracowanie nr 279, Łódź 1978". To opracowanie obejmuje głównie kwestionariusze osobowe 189 żołnierzy i współpracowników KWP. IPN Ld 030/279 t. 2 (1506/X).
.