Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Janik
Miejsce urodzenia: Krzeczów
Data urodzenia: 08-06-1905
Imię ojca: Piotr
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stefan Janik (ur. w roku 1905), w latach 1945-1948 żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) na terenie powiatów Wieluń i Sieradz, noszący organizacyjny pseudonim "Warta" - figuruje w aktach ewidencyjnych i kartotekach WUBP w Łodzi, PUBP w Wieluniu i PUBP w Sieradzu z lat 1947-1948 jako "czynny członek organizacji KWP". Zapisano w nich między innymi (dn. 29.02.1948), iż Stefan Janik był "podejrzany - inwigilowany od 1.VIII.47 r. przez PUBP Wieluń jako członek bandy KWP". W dniu 31.07.1948 zanotowano, iż ww. dnia 28 lipca 1948 r. został "zastrzelony jako członek bandy KWP w lesie około miejscowości Łykowe pow. Wieluń". Odnotowano, iż "jego działalność nie jest bliżej znana". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Stefan Janik był rejestrowany jako figurant materiałów operacyjnych UB zatytułowanych "Materiały dot.: Janik Stefan, imię ojca: Piotr, data urodzenia (...)". Akta te były prowadzone w WUBP w Łodzi w latach 1948-1955. Zawierają one m.in.: kartę E-14, odpis protokołu przesłuchania, meldunek i raport. IPN Ld 011/1 (11/II).
Stefan Janik występuje (wraz z kilkuset innymi osobami, w tym żołnierzami KWP) w obszernych materiałach Wydz. III WUBP w Łodzi i PUBP w Wieluniu z lat 1947-1951 zatytułowanych "Protokoły przesłuchań świadków, plany, meldunki i raporty PUBP w Wieluniu dotyczące działalności podziemia zbrojnego (KWP) w powiecie wieluńskim za lata 1947-1951". IPN Ld PF10/376 t. 1-2 (397/X).
Stefan Janik występuje (wraz z 52 innymi żołnierzami KWP) w materiałach Wydz. "C" WUBP w Łodzi z lat 1946-1954 zatytułowanych "Materiały dotyczące Konspiracyjnego Wojska Polskiego - meldunki, raporty specjalne, sprawozdania, ustalenia i fotografie dotyczące członków podziemia zbrojnego". Te materiały zawierają m.in. zapisy i informacje dot. oddziałów KWP pod dowództwem Jana Małolepszego "Murata", dokumenty I Komendy KWP pod dowództwem kpt. Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca" (m.in. raport Henryka Glapińskiego "Klingi"), instrukcję UB dot. "zabezpieczenia" referendum z dnia 30 czerwca 1946. IPN Ld PF10/386 t. 2 (419/X).
Występuje (wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami KWP) w materiałach PUBP w Wieluniu i WUBP w Łodzi zatytułowanych "Materiały dotyczące działalności Konspiracyjnego Wojska Polskiego w powiecie wieluńskim w latach 1945-1948". Materiały te zawierają m.in. wykaz oddziałów KWP zlikwidowanych przez UB i KBW, opis organizacji wewnętrznej KWP i listę członków oddziału "Murata", plan pracy PUBP w Wieluniu. Do akt załączono fotokopie dokumentów wytworzonych przez KWP. IPN Ld PF10/608 t. 1 (781/X).
Stefan Janik figuruje w opracowaniu Wydz. "C" KW MO w Łodzi z roku 1978 zatytułowanym "Kontrrewolucyjna organizacja pod nazwą Konspiracyjne Wojsko Polskie w województwie łódzkim, okres działalności: 1945-1948, opracowanie nr 279, Łódź 1978". To opracowanie obejmuje głównie kwestionariusze osobowe żołnierzy i współpracowników KWP, w tym Stefana Janika. IPN Ld 030/279 t. 3 (1506/X).
.