Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Wysocki
Miejsce urodzenia: Chomiąża Szlachecka
Data urodzenia: 04-10-1943
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Łucjan
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbigniew Wysocki 30.12.1981 został zarejestrowany pod nr 4850 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. „Turysta” przez KP MO w Międzyrzeczu. Objęty kontrola operacyjną, ponieważ jako były przewodniczący KZ NSZZ ‘Solidarność” w PGKiM miał propagować wrogie poglądy i „prowadzić działalność wymierzoną przeciwko linii partii”. Prowadzenie Kwestionariusza zakończono 27.11.1985 i materiały złożono do archiwum pod sygn. 790/II. Materiały o sygn. 790/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sprawy karnej przeciwko Zbigniewowi Wysockiemu. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 26.12.1981 Zbigniew Wysocki został uznany winnym popełnienia czynu z art. 27 § 1 kk przy czym sąd umorzył warunkowo postępowanie na okres jednego roku. Sprawa dotyczyła zajścia jakie miało miejsce w nocy 25.12.1981, kiedy to podczas legitymowania przez funkcjonariuszy MO Pan Wysocki miał znieważyć ich słowami powszechnie uznanymi za obelżywe. IPN Sz 143/2 (V KP 1322/81).
Akta osobowe tymczasowo aresztowanego Zbigniewa Wysockiego. W dniu 26.05.1982 Pan Zbigniew Wysocki został doprowadzony do aresztu śledczego w celu odbycia kary nałożonej przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Międzyrzeczu. Orzeczenie Kolegium wydane w dniu 26.05.1982 dotyczyło stawianego mu zarzutu z art. 62 § 1 Kodeksu Wykroczeń – „od dnia 13.12.1981 do dnia 26.05.1982 mimo zawieszenia działalności organizacji związkowych w PRL oraz zakazu noszenia odznak NSZZ >Solidarność< publicznie nosił w klapie znaczek >Solidarności<”, i skazywało go na karę grzywny w wysokości 5 tys. zł lub karę pięćdziesięciu dni aresztu. Po wpłaceniu przez rodzinę orzeczonej kwoty grzywny, w dniu 27.05.1982 Zbigniew Wysocki opuścił areszt. IPN Sz 755/9 (134/35).
Meldunki Wydziału Śledczego WUSW w Gorzowie Wielkopolskim dotyczące wykroczeń, kierowane do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW w Warszawie. Jeden z meldunków dotyczy Pana Zbigniewa Wysockiego – informacja o skierowaniu jego sprawy do Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Międzyrzeczu. Podstawą skierowania wniosku był zarzut z art. 52 § 1 pkt. 1 Kodeksu Wykroczeń - w dniu 06.09.1987 w Międzyrzeczu uczestniczył w zgromadzeniu zwołanym bez zezwolenia właściwego organu administracji publicznej. IPN Sz 05/08, t. 9 (8/90).
Korespondencja WUSW w Gorzowie Wielkopolskim dotycząca ścigania sprawców wykroczeń, pokwitowania rzeczy zarekwirowanych w trakcie przeszukań, opinie wystawione przez OUKPiW. Informacja dotycząca ukarania Zbigniewa Wysockiego w dniu 30.09.1987 karą grzywny w wysokości 30 tys. zł przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Międzyrzeczu. IPN Sz 05/10, t. 18 (8/91).
.