Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Pyś
Miejsce urodzenia: Ujkowice
Data urodzenia: 23-10-1937
Imię ojca: Jan
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta stanowią opracowanie dot. NSZZ "Solidarność", obejmujące lata 1981-1986, sporządzone w Biurze Studiów MSW w Warszawie. Materiały administracyjne zawierają m.in. opis struktury organizacyjnej władz terenowych i centralnych związku, analizę socjologiczną działaczy Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oraz skróconą informację o poszczególnych jej członkach. Ponadto w opracowaniu zawarto schemat organizacyjny Krajowej Komisji Porozumiewawczej, a także wykaz członków Prezydiów Zarządów Regionów datowanym na 10.12.1981, w którym jako członek regionu płd. wsch. z Przemyśla pod poz. 6 widnieje Zygmunt Pyś, wymieniony z imienia i nazwiska. IPN BU 0726/59/1 (222/36).
Jednostka archiwalna w formie informatora zawierającego krótką charakterystykę poszczególnych delegatów na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność", który odbył się w dwóch turach we wrześniu i październiku 1981, w Gdańsku. Jednym z delegatów był również Zygmunt Pyś, zatrudniony na stanowisku kierowcy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Przemyślu, zaangażowany w działalność na rzecz NSZZ "Solidarność". Zygmunt Pyś w ramach swej działalności związkowej, współorganizował spotkanie z władzami administracyjno-politycznymi w dniu 24.08.1980, był członkiem komitetu strajkowego i współorganizatorem postulatów strajkowych w dniu 29.08.1980. Ponadto pełnił funkcję członka Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej w Przedsiębiorstwie, w którym był zatrudniony, jak również członkiem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego oraz Prezydium Zarządu Regionu Południowo-Wschodniego z Przemyśla. IPN Sz 0012/260 (1027/IV).
Zygmunt Pyś, pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Przemyślu, był głównym figurantem Kwestionariusza Ewidencyjnego KE krypt. "Ikarus" o nr rej. Pr 8806 prowadzonego przez Wydział V WUSW w Przemyślu. Działania operacyjne w ramach KE "Ikarus" wszczęto 01.03.1989 w związku z aktywną działalnością Zygmunta Pyś w strukturach NSZZ "Solidarność". Inwigilację figuranta kontynuowano do 24.08.1989, po czym sprawę 31.08.1989 zdjęto z ewidencji, a materiały złożono w archiwum wydz. "C" WUSW w Przemyślu pod sygn. 966/II. Materiały o sygn. 966/II zniszczono 15.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.