Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Myśliwiec
Miejsce urodzenia: Kamienna Stara
Data urodzenia: 26-01-1921
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Zuzanna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Myśliwiec figurował w materiały operacyjnych o nr rej. 114/46 z dnia 06.06.1946 PUBP w Augustowie. Został aresztowany 14.05.1946 i przekazany do PUBP w Augustowie 22.05.1946, jako członek AK. Sprawy o nr rej. 114/46 PUBP w Augustowie brak. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjno-kartotecznego.
Aktach śledcze PUBP w Człuchowie prowadzone w okresie 29.09.1949-01.02.1950. Jan Myśliwiec dnia 04.02.1950 został oskarżony o nielegalne przechowywanie broni oraz o nie powiadomienia "władzy powołanej do ścigania przestępstw o posiadaniu broni przez inne osoby (...), wszedł w porozumienie z członkami nielegalnej organizacji o strukturze >WiN< i czynił przygotowania do usiłowania zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego". IPN Sz 00101/366 (2446/III, 6905/III).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie prowadzone w okresie 09.03.1950-24.03.1950. Jan Myśliwiec wyrokiem ww. sądu z dnia 24.03.1950 został skazany na karę 1 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Jan Myśliwiec został uznany winnym tego, że "otrzymawszy bliżej nieustalonego dnia lata 1949 wiarygodną wiadomość o przechowywaniu bez zezwolenia karabinu, nie zawiadomił natychmiast władzy powołanej do ścigania przestępstw". IPN Sz 64/97 (Sr 112/50).
Jan Myśliwiec występuje w materiałach ewidencyjnych Wydz. III KWMO w Białymstoku, jako amnestionowany przez PUBP w Sokółce - nr zaświadczenia 48429. IPN Bi 011/4/1 (85/IV).
Opracowanie faktologiczne wykonane w Wydz. "C" KWMO w Koszalinie w 1976 roku. Jan Myśliwiec występuje w dokumencie z dnia 23.07.1976, jako osoba, która "po wyzwoleniu Polski jako b. członek >AK< prowadził wrogą działalność na terenie b. pow. Sokółka w ramach nielegalnej org. >WiN< w oddziale dywersyjnym pod dow. o ps. >WiR<. W dniu 11.04.1947 ujawnił się w PUBP w Sokółce (...), udzielał pomocy dezerterowi z MO (...)". W dniu 28.09.1949 aresztowany przez PUBP w Człuchowie. Wyrokiem Wojskowego Sadu Rejonowego w Szczecinie z dnia 24.03.1950 skazany został na karę 1 roku więzienia z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat. IPN SZ 00103/295 (433/ADM).
Charakterystyka opracowana w Wydz. "C" KWMO w Białymstoku w latach 1980-1981 dot. dwóch dowódców o ps. "Szaszko" i "Siłacz" działających na terenie powiatu sokólskiego w okresie maj 1947 - maj 1956. Jan Myśliwiec występuje w materiałach jako osoba, która "w 1948 przyłączyła się do bandy >Szyszki< - organizacji o ideologii sanacyjnej, zorganizowanej przez b. członków >AK-WiN<. Była szeregowym członkiem o ps. ,>Kruk< (...). Jan Myśliwiec działał na terenie pow. sokólskiego, pod koniec 1951 opuścił bandę, wyrobił sobie fałszywe dokumenty i wyjechał na tereny Ziem Odzyskanych (...)". IPN Bi 019/27/1 (1/26).
Jan Myśliwiec figuruje w kwestionariuszach osobowych na członków AK, MKO, WiN opracowanych w Wydz. "C" KWMO w Białymstoku, jako osoba, która "ujawniła się 11.04.1947 w PUBP w Sokółce, jako szeregowy członek 3 kompanii >WiN<, zdał KB >Mauzer<". IPN Bi 019/47/2.
.