Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janina
Nazwisko: Kończak
Nazwisko rodowe: Gotner
Miejsce urodzenia: Gliwice
Data urodzenia: 19-09-1951
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 18 grudnia 1981 Janina Kończak (nazwisko rodowe Gotner), wówczas pracowniczka Łódzkich Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil" w Łodzi i przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w tych Zakładach, została objęta operacyjną kontrolą SB z Wydz. V KW MO w Łodzi w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Ślimak" (nr rejestracyjny 44113). Była bowiem "podejrzana o kontynuowanie działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego". Powodem tej inwigilacji Janiny Kończak była także odnotowana jej wcześniejsza "działalność antysocjalistyczna" oraz jej "wrogi stosunek do władz państwowych i zasad ustrojowych". Prowadzenie tej kontroli i inwigilacji "zakończono 1.12.1982" z powodu stwierdzenia "emigracji figuranta". Zapisano, iż Janina Kończak "w dn. 23.11.82 r. wraz z całą rodziną wyjechała na pobyt stały do Francji". IPN Ld 047/415/J (5971/2) mikrofilm.
Janina Kończak występuje (wraz innymi osobami) w zbiorze akt SB z KW MO w Łodzi zatytułowanym "Kopie meldunków Wydziału IIIA/ V KW MO w Łodzi w systemie ESFAZO za rok 1981". IPN Ld PF88/1 t. 2 (2889/XA).
Janina Kończak figuruje w materiałach Wydziału Śledczego KW MO w Łodzi z roku 1982 - dotyczących osób internowanych z terenu województwa miejskiego łódzkiego w latach 1981-1982. W dniu 8 maja 1982 Janina Kończak została internowana na wniosek SB z Wydz. V KW MO w Łodzi. W zachowanych materiałach ewidencyjnych nie odnotowano formalnych powodów internowania ww. Odnotowano natomiast, iż Janina Kończak "brała udział w zajściach ulicznych w dn. 1.03.1982 r. Zatrzymana przez KD MO Łódź-Bałuty", a "ponadto w maju 1982 r. brała udział w nielegalnej manifestacji, w związku z czym od dnia 8.05.82 r. do 11.06.82 r. [właść. 6.07.1982] była internowana". IPN Ld PF70/1 (1360/III t. 6), wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Figuruje jako osoba internowana w aktach wytworzonych w Areszcie Śledczym w Suwałkach w maju i czerwcu 1982 roku (akta internowanego). Janina Kończak została internowana dnia 8 maja 1982 na wniosek SB z Wydz. V KW MO w Łodzi i zwolniona z ośrodka kobiet internowanych w Gołdapi w dniu 6 lipca 1982. Janina Kończak figuruje też w niepodpisanym maszynopisie - sporządzonym prawdopodobnie w roku 1982 i zatytułowanym "Wykaz alfabetyczny osób internowanych w okresie stanu wojennego. Lista osób internowanych w stanie wojennym i przewiezionych do Ośrodka Internowania dla Kobiet w Gołdapii" (sygn. IPN Po 561/1). IPN Bi 52/19, IPN Po 561/1.
Janina Kończak występuje (wraz innymi osobami) w zbiorze akt SB z KW MO w Łodzi zatytułowanych "Kopie meldunków Wydziału V KW MO w Łodzi w systemie ESEZO za 1982 r.". IPN Ld PF88/2 t. 1-6 (2890/XA).
Janina Kończak występuje w resortowym opracowaniu Biura "C" MSW z roku 1984 zatytułowanym "Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ >Solidarność< wrzesień-październik 1981 r., część I, MSW Biuro >C<, Warszawa 1984 r.". Janina Kończak była bowiem wybranym w Łodzi delegatem NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej na ten Zjazd. IPN Sz 0012/260 t. 1 (1027/IV).
.