Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Jan
Nazwisko: Bartuszek
Miejsce urodzenia: Olsztyn
Data urodzenia: 17-01-1954
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona w wyniku podjęcia przez załogę Zakładu Wytwórczego Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego (ZWMiUPS) "Spomasz" w Olsztynie akcji strajkowej. W dn. 29.08.1980 pracownicy przerwali pracę, zorganizowali komitet strajkowy i przedstawili dyrekcji postulaty podobne do postulatów zgłoszonych na Wybrzeżu oraz postulaty wewnątrzzakładowe dotyczące kwestii socjalno-bytowych. A. Bartuszek stanął na czele komitetu strajkowego, uczestniczył w rozmowach z dyrekcją zakładu. Strajk zakończono 30.08.1980. Pracownicy zgodzili się przystąpić do pracy z zastrzeżeniem, że dalej prowadzone będą rozmowy w sprawie realizacji niektórych postulatów. W dn. 17.09.1980 A. Bartuszek uczestniczył w obradach MKZ NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. W styczniu 1981 został wybranym przewodniczącym Komitetu Zakładowego NSZZ "Solidarność" w ZWMiUPS "Spomasz" w Olsztynie. Prowadzenie SOS "Blokada" zakończono poinformowaniem władz politycznych. IPN Bi 0089/2140/d (2248/2) - mikrofilm.
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.198 - 20.01.1982 na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Olsztynie z powodu, że "jest negatywnie ustosunkowany do ustroju i organów władzy PRL". Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Iławie. IPN Bi 71/20, IPN Bi 315/1 (IPN Po 161/1).
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Hos" jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność". Prowadzenie sprawy zakończono z powodu zaniechania "wrogiej" działalności. Materiały o sygn. 12275/II zniszczono w 1987. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotyczy operacyjnej ochrony Zakładu Wytwórczego Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego "Spomasz" w Olsztynie. Andrzej Bartuszek wymieniany w sprawie jako przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w wyżej wymienionym zakładzie, organizator strajku i akcji protestacyjnych. Za swoją działalność w dniu 13.12.1981 został internowany. Podczas prowadzonych z nim rozmów w OO w Iławie nie chciał złożyć oświadczenia, w którym należało zadeklarować przestrzegania porządku prawnego. Sprawę zakończono zgodnie z wytycznymi Departamentu Ochrony Gospodarki MSW. IPN Bi 065/222/1-2 (1005/IV).
.