Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Marcin Krzysztof
Nazwisko: Krajewski
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 05-10-1971
Imię ojca: Krzysztof
Imię matki: Grażyna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy 10-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Sz 468/438060 (EASZ 438060).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wa 758/18 zarządzenie z dnia 05.12.2018 r. dotyczące Marcina Krajewskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.