Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Kazimierz
Nazwisko: Kopeczek
Miejsce urodzenia: Bielsko Biała
Data urodzenia: 25-11-1950
Imię ojca: Alfred
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Akta dot. dochodzenia w sprawie "publicznego rozpowszechniania w marcu 1968 r. w Oleśnie ulotek i odezw studenckich zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny". Po przeprowadzeniu rewizji u Jerzego Kopeczka, w czasie której znaleziono 10 egzemplarzy ulotek i odezw, w/w zatrzymano, przesłuchano i po rozmowie z rodzicami zwolniono. IPN Wr 05/211 (930/68) t. 1-2
Materiały ewidencyjne Z informacji zawartej na karcie E-14 z Kartoteki Ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW, wynika, że Jerzy Kopeczek "za wrogą działalność został wydalony z Liceum Ogólnokształ[cącego] w Oleśnie". Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Materiały ewidencyjne Przewodniczący Komisji Wydziałowej NSZZ "Solidarność" w Kombinacie Przemysłowym Huty Stalowa Wola Jerzy Kopeczek był internowany w okresie stanu wojennego. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Załężu. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Dokumenty wytworzne w związku z internowaniem Jerzego Kopeczka w Ośrodku Odosobnienia w Załężu. IPN Rz 52/576 t. 5, poz. 32, IPN Rz 52/560 t. 1, k.1, IPN Rz 52/303
Sprawa Obiektowa [SO] 17.12.1980 Jerzy Kopeczek został zarejestrowany pod nr. 3348 jako figurant do SO krypt. "Związkowiec" (nr rej. 3299). Sprawa została założona na Regionalny Międzyzakładowy Komitet NSZZ "Solidarność" w Stalowej Woli. 25.05.1982 Jerzy Kopeczek został wyrejestrowany ze sprawy i ponownie zarejestrowany pod nr. 4738. 14.03.1983 akta SO krypt. "Związkowiec" wyrejestrowano i zarchiwizowano w Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KWMO w Tarnobrzegu pod sygn. 430/IV. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] / Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] 25.05.1982 Jerzy Kopeczek został wyrejestrowany ze SO krypt. "Związkowiec" i ponownie zarejestrowany pod nr. 4738 przez Wydział IV KWMO (następnie WUSW) w Tarnobrzegu jako figurant SOS krypt. "Jurek". Materiały przekazano (brak daty) do Pionu III RUSW w Stalowej Woli, który zmienił charakter zainteresowania na KE. Kontrolowany operacyjnie z powodu "wykorzystywania NSZZ >Solidarność< do prowadzenia negatywnej działalności politycznej". 16.03.1988 wyrejestrowany. Materiały zarchiwizowano w Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Tarnobrzegu pod sygn. 1256/II. Mat. o sygn. 1256/II brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.