Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Leon
Nazwisko: Wildner
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 20-02-1956
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Elżbieta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa obiektowa dotycząca Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Region Białystok. Inwigilowany w ramach ogólnopolskiej operacji "Lato-80" jako delegat na walny zjazd NSZZ "Solidarność" Regionu Białystok w czerwcu 1981. Akta sprawy zachowane w formie szczątkowej. Dokumentacja dot. T. Wildnera nie zachowała się. IPN Bi 011/66 (351/IV)
Akta kontrolne śledztwa Aresztowany 11.08.1982 za nieodstąpienie od dalszej działalność w NSZZ "Solidarność" po wprowadzeniu stanu wojennego oraz "rozpowszechnianie nielegalnych publikacji i wydawnictw zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Tego samego dnia dokonano przeszukania w mieszkaniu w/w rekwirując szereg wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność". IPN Bi 07/111 (352/III)
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Białymstoku z dnia 13.08.1982 za kontynuowanie działalności w ramach NSZZ "Solidarność" biorąc udział w zebraniach członków tego Związku oraz w wydawaniu i rozpowszechnianiu publikacji związanych z wprowadzeniem stanu wojennego. Postanowieniem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 11.01.1983 areszt uchylono. IPN Bi 156/453 (111/83)
Akta nadzoru Akta dotyczące nadzoru prokuratora nad śledztwem prowadzonym w trybie doraźnym. IPN Bi 173/207-208 (Pg.Śl.II.150/82)
Akta sądowe Oskarżony o kontynuowanie działalności w zdelegalizowanym NSZZ "Solidarność". Śledztwo prowadzone w trybie doraźnym. 04.08.1983 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na mocy amnestii z dnia 21.07.1983 umorzył postępowanie. IPN BU 1378/19-24 (Sow 741/82)
Akta administracyjne Figuruje w wykazie osób, wobec których prowadzono postępowanie karne i które zdaniem SB mogłyby "po odpowiednim ich przygotowaniu wystąpić w TV lub udzielić wywiadu prasowego". Planowano wykorzystanie tych osób, m.in. T. Wildnera w działaniach propagandowych skierowanych przeciwko opozycji. IPN Bi 0037/186/3
Dokumentacja ewidencyjna Figuruje w kartotece aktów wrogich wobec PRL Biura Śledczego MSW. Materiały kartoteczne
.