Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Arkadiusz Kazimierz
Nazwisko: Despot-Mładanowicz
Miejsce urodzenia: Orneta
Data urodzenia: 26-02-1966
Imię ojca: Cezary
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny 05-05-2010
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe Wydz. Paszportów WUSW w Elblągu. Akta o sygn. IPN Gd 646/70191 (EAEL 070191).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
Ppl/Gd 106/10 zarządzenie z dnia 07.09.2010 r. dotyczące Arkadiusza Despot-Mładanowicza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.
.