Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Broniszewski
Miejsce urodzenia: KARCZEW
Data urodzenia: 23-04-1938
Imię ojca: Jan
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Broniszewski 16.07.1982 został zarejestrowany do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Miedza" prowadzonej od 27.01.1981 przez Wydz. IV KSMO w Warszawie w związku z działalnością NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych na terenie gminy Karczew. Ww. był jednym z inicjatorów tworzenia NSZZ "Solidarność" RI na terenie powyższej gminy. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności "antypaństwowej". W związku z powyższym dnia 25.08.1982 Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła z J. Broniszewskim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Z uwagi na kontynuowanie "nielegalnej działalności" oraz utrzymywanie kontaktów z duchowieństwem SB zdecydowała się na kontynuację inwigilacji Józefa Broniszewskiego w ramach oddzielnego rozpracowania (SOS/KE krypt. "Ogrodnik"), do którego w dniu 19.03.1985 włączono materiały dot. ww ze Sprawy Obiektowej krypt. "Miedza". Akta sprawy o krypt. "Miedza" nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej: karta ewidencyjna EO-4/77, dziennik rejestracyjny SUSW do nr 30948, dziennik rejestracyjny SUSW do nr 36231.
W dniu 23.12.1983 RUSW w Otwocku zarejestrował pod nr 39587 Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Ogrodnik". Figurantem rozpracowania został Józef Broniszewski. Podstawą rozpracowania były informacje uzyskane od tajnych współpracowników, że ww. występuje do rolników z gminy Karczew z inicjatywą utworzenia "Dobrowolnego Związku Rolników", TW informowali również SB że J. Broniszewski "prowadzi aktywną działalność prosolidarnościową w miejscowej radzie parafialnej". 30.11.1984 SOS przekształcono w Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. "Ogrodnik" prowadząc nadal aktywne rozpracowanie J. Broniszewskiego. W roku 1987 J. Broniszewski wyjechał do USA, gdzie udzielał się w kręgach polonijnych. W wyniku prowadzonego nasłuchu SB ustaliła, że ww. kilkakrotnie występował w audycjach "Głosu Ameryki", gdzie w udzielonym wywiadzie komentował krytycznie aktualną sytuację rolnictwa w PRL. Prowadzenie KE krypt. "Ogrodnik" zakończono 16.10.1989 z powodu "zmiany sytuacji społeczno-politycznej" w Polsce. Materiały złożono w archiwum Wydz. "C" SUSW pod sygn. 10466/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0258/512 (10466/II), IPN BU 01322/4025 (10466/2) mikrofilm.
.