Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Żak
Miejsce urodzenia: Chraboły
Data urodzenia: 06-07-1953
Imię ojca: Stanisław
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Z materiałów ewidencyjnych wynika, że w dniu 27.01.1982 Henryk Żak został zarejestrowany przez Wydział III KWMO w Białymstoku pod nr rej 27879 jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Wigilia" (nr rej 27725) prowadzonej od 29.12.1981 w związku z ujawnieniem na terenie Białostockich Zakładów Przemysłu Bawełnianego "Fasta" faktu rozpowszechniania "fałszywych informacji o sytuacji w kraju" oraz ulotek nawołujących do strajku. Henryk Żak wraz z grupą innych osób był podejrzewany o kolportaż i wykonanie tych ulotek. W efekcie rozpracowania Henryk Żak w dniu 27.01.1982 został zatrzymany przez MO, a sprawę skierowano na drogę śledczo-sądową. Rozpracowanie zakończono dnia 17.08.1982 z powodu "nieprzejawiania wrogiej działalności". 25.08.1982 materiały złożono w archiwum Wydz. "C" KWMO w Białymstoku pod sygn. 2539/II, a następnie 15.01 1990 zniszczono. Materiały o sygn. 2539/II zniszczono w 1990 roku. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych - karta ewidencyjna EO-132, karty ewidencyjne Mkr-2, dziennik rejestracyjny WUSW w Białymstoku do nr 277725 oraz 27879, dziennik archiwalny WUSW w Białymstoku do nr 2539/II, protokół zniszczenia materiałów do nr II-2539 z dnia 15.01.1990.
Materiały śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO w Białymstoku przeciwko Henrykowi Żakowi. W dniu 27.01.1982 Henryk Żak został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO. W toku śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO w Białymstoku postawiono ww. zarzut, iż na terenie swojego zakładu pracy (Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Fasta" w Białymstoku) rozpowszechniał on ulotki nawołujące do strajku robotników oraz fałszywe informacje na temat sytuacji w kraju (art 48 ust 4 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym). Śledztwo zakończono 3.03.1982 skierowaniem na drogę sądową. 15.05.1985 akta śledcze złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Białymstoku pod sygn. 377/III. IPN Bi 07/133 (377/III) akta kontrolne śledztwa.
Akta podręczne postępowania przeciwko Henrykowi Żakowi i innym. oskarżonym o to o, że w dniu 23.12. 1981 wspólnie i w porozumieniu używając druku rozpowszechniali fałszywe wiadomości na temat sytuacji panującej w kraju oraz odezwy wzywające robotników do strajku. Ww. dokonali tego w ten sposób, że rozwiesili w kilku miejscach Białostockich Zakładów Przemysłu Bawełnianego "Fasty" maszynopis ulotki. W związku z powyższym Henryk Żak i inni zostali oskarżeni przez prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Białymstoku o popełnienie przestępstwa z art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 2 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym. Sprawę skierowano na drogę sądową. IPN Bi 173/93 (Pg.Śl. II 22/82) - akta prokuratorskie.
Akta sądowe dotyczące Henryka Żaka. W dniu 27.01.1982 Henryk Żak został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO w związku z podejrzeniem rozpowszechniania ulotek nawołujących do strajku na terenie Białostockich Zakładów Przemysłu Bawełnianego "Fasta". Śledztwo prowadził Wydział Śledczy WUSW w Białymstoku pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Białymstoku. 30.04.1982 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku skazał Henryka Żaka na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę 10 tysięcy grzywny (art 48 ust 4 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym). IPN Bi 290/48 - akta sądowe.
Z zapisu na karcie ewidencyjnej Pz-35 z kartoteki paszportowej MSW wynika, że Henryk Żak otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do WKŚ (Z-1057) od 9.03.1982 do odwołania. Zastrzeżenie wniósł Wydział Śledczy KWMO w Białymstoku z przywołaniem art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o paszportach z 17.06.1959 oraz postępowania RSD 7/82- w którym oskarżono ww. o rozpowszechnianie ulotek na terenie zakładu pracy. Zapis na karcie Pz-35 z kartoteki paszportowej MSW.
.