Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Leszczyński
Miejsce urodzenia: Ścinawka Średnia
Data urodzenia: 01-05-1950
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Henryk Leszczyński był rozpracowywany w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Jedwab (rej. Go 475), prowadzonej przez Wydz. III "A"/ V KWMO WUSW w Gorzowie Wlkp. w okresie 19.09.1975-21.01.1990. Zarejestrowany do sprawy 7.10.1982 pod numerem Go 5426. Następnie przerejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Krosna". Materiały o nr rej. Go 475 o kryptonimie "Jedwab" zniszczono. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego.
Po zakończeniu rozpracowania Henryka Leszczyńskiego w ramach Sprawy Obiektowej krypt. "Jedwab", został on zarejestrowany przez Wydz. V KWMO/WUSW w Gorzowie Wlkp. pod numerem Go 5426 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Krosna" (rej. Go 5955). "Był organizatorem i inicjatorem pisania petycji do Rady Państwa o uwolnienie więzionych i internowanych za przekonania polityczne. Organizował zbiórki pieniężne na działalność podziemną >Solidarności<. Sprawę zakończono przeprowadzając rozmowę ostrzegawczą". Sprawa prowadzona była w okresie od 24.03.1983 do 16.02.1984 (początkowo do 19.04.1983 jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia). Jej materiały zniszczono w 1990 roku. Materiały o sygn. 596/II zniszczono. Protokół brakowania akt nr 11/90 z dnia 15.01.1990 r. WUSW w Gorzowie Wlkp. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.