Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Jan
Nazwisko: Sobolewski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 26-12-1966
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Lucyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wojciech Sobolewski 29.10.1988 został zarejestrowany do numeru 55819 w kategorii Zabezpieczenie przez Wydział III-2 SUSW. W zachowanych materiałach kartoteczno-ewidencyjnych brak informacji o przyczynie i charakterze rejestracji. Materiały 5.01.1990 zniszczono z uwagi na „brak przydatności operacyjnej”. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Wydział Śledczy SUSW prowadził wobec Wojciecha Sobolewskiego postępowanie nr RSOW-9/88 w sprawie o wykroczenie z art. 52a § 1 pkt. 1 kw, tj. “za to, że w dniu 1.02.1988 w Warszawie u zbiegu ulic Chopina i Mokotowskiej przenosił bez wymaganego zezwolenia ulotki”. Kolegium Rejonowe Warszawa Śródmieście postępowanie w dniu 29.05.1989 umorzono. Wydział Śledczy SUSW po przeprowadzonym postępowaniu nr RSOW-299/88 w sprawie o wykroczenie z art. 51 § 1 kw, tj. że w dniu 7.10.1988 w Warszawie na Placu Dzierżyńskiego krzykiem i hałasem zakłócił spokój publiczny, skierował przeciwko W. Sobolewskiemu wniosek o ukaranie do Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Śródmieście. Kolegium Rejonowe Warszawa Śródmieście orzeczenie z dnia 19.06.1989 na mocy ustawy z dnia 29.05.1989 umorzono. IPN BU 0367/1 t. 183, 364, 656, 467 (3421/III), IPN BU 01326/690 (9/88), IPN BU 01326/972 (299/88).
W dniu 24.08.1988 roku Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa – Śródmieście orzeczeniem wydanym w trybie przyspieszonym ukarało W. Sobolewskiego grzywna 50 tys. zł oraz karą dodatkową w postaci zwrotu kosztów na rzecz MZK za to, ze w dniu 22.08.1988 roku około godziny 14.00 w Warszawie w rejonie Uniwersytetu Warszawskiego za pomocą szablonu, wałka malarskiego i farby, malował na autobusach MZK napisy o treści “STRAJK”, “Sierpień też był nielegalny” tj. o czyn z art. 63a § 1 kw. Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń z dnia 19.06.1989 umorzyło postępowanie. IPN BU 01326/868 (195/88).
Wojciech Sobolewski widnieje w materiałach operacyjnych Wydziału III Departamentu III MSW. W materiałach znajdują się informacje dotyczące: Niezależnego Zrzeszenia Studentów na terenie wyższych uczelni w Warszawie - działalność. Informacja SUSW w Warszawie, charakterystyki i fotografie działaczy. Informacje SUSW w Warszawie dot. wydarzeń społeczno-politycznych w warszawskich wyższych uczelniach na przełomie kwietnia i maja 1988 roku. "Fakty zagrożeń bezpieczeństwa w związku z działalnością NZS w uczelniach warszawskich w kwietniu i maju 1988 roku". IPN BU 2521/36 (36).
Przeciwko Wojciechowi Sobolewskiemu Wydział Śledczy SUSW prowadził postępowanie nr ROSW 82/89 w spawie o wykroczenie z art. 50 kw tj. o to, że w dniu 24.02.1989 roku w Warszawie w Pasażu Śródmiejskim w okolicach Domów Towarowych Centrum uczestniczył w zbiegowisku publicznym i nie opuścił go mimo wezwań organów MO oraz bez zezwolenia używał przenośnego urządzenia megafonowego. W dniu 20.06.1989 na podstawie art. 10§1 pkt 9 kpow i art. 3,8 I 9 ustawy z 29.05.1989 umorzono postępowanie. IPN BU 01326/1162 (82/89).
.