Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Juliusz
Nazwisko: Deczkowski
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 20-04-1924
Imię ojca: Julian
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W materiałach archiwalnych znajdują się akta kontrolno-śledcze Departamentu Śledczego MBP w Warszawie dotyczące Juliusza Deczkowskiego. Ww. w okresie okupacji i po wyzwoleniu działał w niepodległościowej organizacji. Członek Armii Krajowej w stopniu podporucznika. Oskarżony z art. 86 § 1 i 2 KKWP w zw. z art. 7 i 6 Dekr. z 13.06.1946. Wyrokiem WSR w Warszawie z dn. 20.02.1950 skazany na 5 lat więzienia. W aktach znajdują się: Materiały dochodzeniowe, protokoły przesłuchań, rewizji, notatki, donosy, akt oskarżenia, wyrok, karta osadzenia. IPN BU 0259/405 (3579/III), IPN BU 01236/961/J (1589/3) mikrofilm.
Juliusz Deczkowski został skazany 20.02.1950 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie z art.86 § 2 KKWP za udzielanie pomocy oddziałowi AK (batalion „Zośka”) działającego na terenie Warszawy i Zakopanego na 5 lat więzienia. Od dnia 13.02.1951 osadzony we Wronkach od 9.10.1951 w Potulicach, od 13.11.1951 w Ośrodku Pracy Więźniów w Piechcinie. Zwolniony warunkowo w 22.03.1953 roku. IPN BU 1063/16 (Sr. 90/50).
J. Deczkowski widnieje w Księdze głównej więźniów Centralnego Więzienia we Wronkach 1951-1952 oraz w Skorowidzu do księgi więźniów Centralnego Więzienia we Wronkach 1951. IPN Po 3/63, IPN Po 3/70.
W materiałach znajduje się Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna dot. ww. prowadzona przez Sekcję I Wydziału IV Uds.BP m.st. Warszawa. Juliusz Deczkowski w okresie okupacji należał do „Szarych Szeregów”, następnie do AK w stopniu podporucznika, był uczestnikiem powstania warszawskiego w 1944 na stanowisku zastępcy drużyny w batalionie „Zośka”. Używał pseudonimu „Laudański”. Ukrywał się pod nazwiskiem poległego brata Stanisława Deczkowskiego. W latach 1945-49 należał do niepodległościowej organizacji, której członkowie rekrutowali się z członków byłego batalionu „Zośka”. Celem ww. organizacji było "dokonanie przemocą zmiany ustroju PRL". Skazany za działalność konspiracyjną na karę więzienia od 14.01.1949 do 14.01.1953. Osadzony w więzieniach: Warszawa-Mokotów, Wronkach, Potulicach oraz w Piechcinie. W czasie odbywania kary figurant przebywał w środowisku więźniów wrogo ustosunkowanych do PRL. IPN BU 0208/326 (340/III).
W materiach archiwalnych znajduje się Sprawa Obiektowa prowadzona przez Wydział I UBP dla m.st. Warszawa dot. Juliusza Deczkowskiego który w okresie okupacji na terenie Warszawy był członkiem organizacji Armii Krajowej – podporucznik w batalionie “Zośka”. Materiały 20.101971 do archiwum Wydziału “C” SUSW złożył Wydział I UBP dla m.st. Warszawa pod sygnaturą 3251/IV. IPN BU 0363/302 (325/IV).
Juliusz Deczkowski otrzymał odmowę na wyjazd do Czechosłowacji 18.06.1957, odwołał się od decyzji (rozpatrzone pozytywnie). J. Deczkowski otrzymał 29.12.1983 zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych o numerze Z-UR-2/80/Ea/177/83. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.