Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Barbara
Nazwisko: Werner
Nazwisko rodowe: Szurig
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 10-04-1924
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały UBP dla m.st. Warszawy dot. rozpracowania Barbary Szurig-Werner. W okresie II wojny światowej Barbara Szurig ps. "Basia Amorkowa" była żołnierzem Batalionu Zośka . W szeregach tego batalionu walczyła w Powstaniu Warszawskim. 18.08. 1944 została ciężko ranna podczas walk na Starym Mieście. Po zakończeniu walk powstańczych i częściowym wyleczeniu została ewakuowana ze stolicy. Powróciła do Warszawy wiosną 1945. Od 1945 pozostawała w rozpracowaniu UB, który rejestrował jej kontakty z byłymi żołnierzami Batalionu "Zośka", ukrywanie przynależności do AK oraz uczestnictwo w pracach komitetu, który zajmował się ekshumacją i pochówkiem poległych żołnierzy. W inwigilacji B. Szurig w miejscu pracy i zamieszkania wykorzystywano kilku informatorów oraz kontrolowano jej korespondencję. W 1951 roku została zatrzymana przez UB, które przesłuchiwało ją na okoliczność jej działalności konspiracyjnej w czasie wojny oraz utrzymywania koleżeńskich kontaktów ze środowiskiem "Zośkowców". W kolejnych latach B. Szurig nadal była rozpracowywana z wykorzystywaniem TW. 3.06.1955 zakończono prowadzenie sprawy, a materiały złożono w archiwum Wydziału III UBP pod sygn. 104/IV. IPN BU 0423/1336 (104/IV).
Akta śledcze dotyczące śledztwa prowadzonego w latach 1947-1955 przez Dep. Śledczy MBP przeciw Janowi Mazurkiewiczowi i innym oskarżonym o działalność „w nielegalnej organizacji i usiłowanie zmiany przemocą ustroju Polski Ludowej”. W aktach powyższego śledztwa kilkakrotnie przechodzi osoba Barbary Szurig "nieujawnionej osobistej łączniczki dowódcy II kompanii AK baonu Zośka- Andrzeja Morro". Batalion podczas Powstania Warszawskiego wchodził w skład Zgrupowania "Radosława" dowodzonego przez płk Jana Mazurkiewicza ps. "Radosław". Osobę Barbary Szurig poddano odrębnemu rozpracowaniu. IPN BU 0330/217 t. 5, 10 (4808/III).
Z zachowanych materiałów kartotecznych wynika, że w latach 1984-1989 Barbara Werner wówczas lekarz w Instytucie Kardiologii w Aninie pozostawała w operacyjnym zabezpieczeniu Wydziału XI Departamentu I MSW. Powodem zabezpieczenia były kontakty ww. z figurantem odrębnego rozpracowania prowadzonego przez Departament I MSW. 10.12. 1989 zakończono prowadzenie sprawy, materiały dotyczące B. Werner nie zachowały się. Zapis na karcie EO-4-A/77 z kartoteki Biura "C" MSW, dziennik rejestracyjny MSW do nr 89326, zapis na karcie Mkr-2 z kartoteki Departamentu I MSW.
.