Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Rybicki
Miejsce urodzenia: Kołomyja
Data urodzenia: 18-12-1901
Imię ojca: Zygmunt
Dodatkowe informacje:

Dr filologii klasycznej i nauczyciel. Kapitan WP.  Podczas wojny dowódca Kedywu Okręgu Warszawskiego AK ps. "Andrzej". Uczestnik powstania warszawskiego, a następnie żołnierz podziemia antykomunistycznego. Przez wiele lat represjonowany przez władze Polski Ludowej. W latach 70 i 80  czynnie zaangażowany w działalność opozycji antykomunistycznej.

Odznaczony  m.in: Srebrnym Krzyżem Zasługi,  dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

 Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka zawiera akta kontrolno-śledcze dotyczące Józefa Rybickiego i innych. Śledztwo było prowadzone w latach 1945-1957 przez Departament Śledczy MBP, Departament III KdsBP, a następnie Departament III MSW. Józef Rybicki został zatrzymany 31.12.1945 przez funkcjonariuszy UB. W trakcie śledztwa zarzucono mu to, że podczas okupacji "wstąpił do TOW, skąd przeszedł do ZWZ a następnie AK, gdzie pełnił funkcję szefa Kedywu Okręgu Warszawskiego". Po wyzwoleniu pełnił funkcję szefa sztabu Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, a następnie komendanta obszaru centralnego WiN ps. "Andrzej" miał zbierać wiadomości stanowiące tajemnicę wojskową i państwową. Sprawę przekazano na drogę sądową. IPN BU 0259/106 t. 1-3 (MSW 1525/III).
Teczka zawiera obszerne materiały sądowe i śledcze dotyczące członków Delegatury WiN zatrzymanych przez UB w latach 1945-1946. Wśród nich znajdują się materiały dotyczące Józefa Rybickiego ps. "Andrzej". Ww. został aresztowany przez funkcjonariuszy UB w dniu 31.12.1945. Podczas śledztwa prowadzonego przez Departament Śledczy MBP został oskarżony o działalność " w nielegalnych organizacjach" AK i WiN oraz zbieranie i przekazywanie wiadomości "stanowiących tajemnicę wojskową i państwową" oraz "uchylanie się od służby wojskowej". 3.02. 1947 Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał Józefa Rybickiego z art. 90 KKWP oraz 225 kk na karę 10 lat więzienia oraz utratę praw publicznych przez okres 5 lat oraz przepadek całego mienia. W wyniku apelacji karę zmniejszono do 6 lat więzienia, kilkakrotnie zwalniany na przerwy zdrowotne w odbywaniu kary. 11.12.1953 z powodu choroby zwolniony z więzienia mokotowskiego. Decyzją Rady Państwa z 22.12.1955 dalsze wykonanie kary zawieszono. IPN BU 944/112 - IPN BU 944 /124 (Sr. 947/46).
Materiały rozpracowania krypt. "Defraudant" dotyczącego dr. Józefa Rybickiego. 10.01.1976 Józef Rybicki został zarejestrowany przez Wydział V Departamentu III MSW do nr 4195 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Defraudant". Powodem rejestracji był fakt, że ww. w czasie okupacji był szefem "Kedywu" Okręgu Warszawskiego AK. Po wyzwoleniu kontynuował działalność podziemną w ramach WIN. W grudniu 1945 aresztowany przez UB. Skazany na 10 lat pozbawienia wolności, opuścił więzienie 11.12.1953. W konkluzji podjęcia rozpracowania w styczniu 1976 napisano "Reprezentuje postawę wybitnie wrogą wobec ustroju społeczno-politycznego w Polsce i na każdym kroku stara się szkodzić interesom PRL. Nawiązał współpracę z RWE. Jest współinicjatorem wmurowywania tablic pamiątkowych w kościołach i innych imprez nawiązujących do tradycji Polski przedwojennej". Wskazano również, że J. Rybicki angażował się w działania KSS KOR. W toku rozpracowania zaangażowano przeciwko ww. szereg działań operacyjnych, między innymi inspirowano "opublikowanie w prasie warszawskiej" artykułów dyskredytujących działalność J. Rybickiego z okresu wojny i okupacji. Wprowadzono do jego otoczenia kilku TW, zastosowano podsłuch telefoniczny, prowadzono również okresową obserwację zewnętrzną figuranta. 10.12.1984 zmieniono kategorię rozpracowania na Kwestionariusz Ewidencyjny. 07.01.1987 zakończono prowadzenie sprawy z powodu zgonu J. Rybickiego. Materiały złożono w archiwum Biura "C" MSW do nr 53817/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 01228/914 (53817/II).
Józef Rybicki występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Gracze” (nr rej. 46460), prowadzonej w latach 1976-1982 przez Dep. III MSW, w związku z aktywnym udziałem ww. w KSS KOR. Ww. został odnotowany wśród osób które 12.09.1976 uczestniczyły w spotkaniu podczas którego omawiano powstanie KSS KOR. Odnotowany również w gronie osób wielokrotnie karanych przez kolegium ds. wykroczeń za uczestnictwo w "działalności antypaństwowej". Rozpracowanie krypt. "Gracze" zdjęto z ewidencji Wydz. I Biura "C" MSW dn. 31.07.1982. IPN BU 0204/1405 t. 1-2 (50966/II).
Józef Rybicki figuruje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Watra” prowadzonej przeciwko Jackowi Kuroniowi przez KS MO w latach 1968-1986. Odnotowano tam, iż ww. w 1976 roku był jednym z członków założycieli KOR, był też „aktywnym uczestnikiem" opozycyjnych zebrań i rozpowszechniał wydawnictwa o „treści antypaństwowej”. Materiały w 1989 roku złożono do archiwum Biura “C” MSW pod sygnaturą 50986/II. IPN BU 0204/1417 t. 16, 55 (50986/II).
Teczka zawiera informację z dnia 7.01.1977 sporządzoną przez wiceministra MSW Bogusława Stachurę dla członków Biura Politycznego KC PZPR. Wynika z niej, że dr Józef Rybicki wraz z grupą innych osób osób został objęty przez Służbę Bezpieczeństwa zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych z powodu uczestniczenia z powodu uczestniczenia "w akcjach o negatywnym wydźwięku politycznym" oraz bycie jednym z sygnatariuszy różnego rodzaju listów i petycji kierowanych do władz państwowych. Ponadto powodem zakazu był również fakt iż Józef Rybicki "nawiązał współpracę z Radiem Wolna Europa" i usiłował " wpłynąć na świadomość społeczną poprzez organizowanie imprez nawiązujących do tradycji i założeń Polski burżuazyjnej". IPN BU 0296/204 t. 15 (KS/4/967).
Teczka zawiera materiały administracyjne Departamentu III MSW z lat 1975-1977 zawierające listy osób zaangażowanych w działalność opozycyjną w kraju. Wśród osób wymienionych w dokumentach znajduje się osoba dr Józefa Rybickiego. Wymieniany jest on jako uczestnik "wielu antysocjalistycznych działań" i sygnatariusz wielu petycji protestacyjnych do władz PRL, aktywnie zaangażowany w działalność KSS KOR i ROPCiO, a także upamiętnienie przedwojennego żołnierzy WP i podziemnej AK. IPN BU 0296/205 t. 7.
Akta paszportowe Józefa Rybickiego. Z analizowanych materiałów wynika, że Józef Rybicki w lat 70 i 80 wielokrotnie otrzymywał odmowę wydania paszportu na wyjazdy zagraniczne oraz otrzymał długoletnie zastrzeżenie wyjazdów do "wszystkich krajów świata" z przywoływaniem art 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o paszportach z 1959 roku. Zastrzeżenie wniósł Departament III MSW, który w uzasadnieniu podawał "według operacyjnego rozeznania J. Rybicki w wypadku wyjazdu za granicę - przekaże ośrodkom dywersji na Zachodzie informacje, które przyniosłoby istotne szkody operacyjne. Ww. to były żołnierz AK i WiN, zaangażowany w działalność KSS KOR i szereg inicjatyw antysocjalistycznych". IPN BU 1005/70786 (EAGM 070786).
.